هدف های بزرگ، واقعیت های بزرگی را در پیش دارد

من از شما میخواهم در کارتان بزرگ بشوید.میبینید شاید عادت کرده اید که توانایی هایتان را برای چیزی که ذهنتان تصور میکنید مورد پیش داوری کنید.

ولی می خواهم که بیخیال شوید حتی ممکن است دغدغه های جزئی زندگیتان را برای چیزی که ذهنتان داشته است پیش داوری کنید،آن را هم بیخیال شوید.این موضوع به دفعات بیشتر توسط افراد بی شماری ثابت شده است که دلیلی برای غیر معمولی شدن داشته اند،دنیا دست آورد ها را تغییر می دهد.

هر چیزی که می توانید به وضوح تجسم کنید و واقعا می خواهید، برای شما امکان پذیر است یا همانطور که ناپلئون می گوید:ذهن هر آنچه را که تصور کند و باور داشته باشد را می تواند به دست آورد،ذهنتان به ارزش اهدافتان اهمیت نمی دهد.

اگر اهدافتان کوچک باشد،اهداف کوچک به دست می آید،اگر اهدافتان بزرگ باشد،اهداف بزرگ به دست می آید و در بیشتر اوقات برای دستیابی به اهداف بزرگ مثل کوچک نیاز به زمان،انرژی و نیروی زندگی است پس دریغ نکنید و فقط در کارتان بزرگ شوید،این تکلیفتان است.اهداف بزرگ و بی پروا خودتان را بنویسید و خلاصه برابرش کنید.

به طور مثال ما میخواهیم ۲۵۰ هزار تا در بیاورید و حالا می شود ۷۵۰ هزار تا و اگر میخواهید۲۰ مشتری بیاورید،حالا می شود ۶۰ تا اگر میخواهید سه هفته به تعطیلات بروید حالا میشود ۹ هفته.۵ دقیقه طوفان ذهنی و تفکر نیاز دارد برای رسیدن به آن هدف چه اتفاقی باید برای شما بیفتد؟

من در پارت های بعدی این موضوع را برایتان کاملا توضیح می دهم پس با من همراه باشید.