من از کجا بدانم که خودم مشکل اعتماد به نفس دارم؟

یک آدمی اعتماد به نفس پایین دارد سعی میکند آنرا پایین بکشد،مثلا کسی که جایگاه بالایی دارد با آن تماس می گیرد و قبل از اینکه به طرف بگوید چه کسی پشت تلفن است،تلفن را به طرف مقابل میدهد و طرف بدون آگاهی با طرف صحبت می کند و مدیر می آید و می گوید چرا با آن شخص اینگونه صحبت کردی و آن کارمند چون موفق شده بود لبخند زیرکانه ای می زند،و می گوید برای اینکه کسی با انسان های جایگاه بالا صحبت کند حاصل سالها تجربه است.احساس امنیت باعث میشود دیگران را رقیب خودم بدانم و جالبش اینجاست که خیلی از ما هم این را تجربه کرده ایم.کسانی که دیگران را رقیب خودشان نمی دانند اتفاقا در جایگاه خوبی قرار دارند و در جایگاهشان می مانند و کسانی که بقیه را رقیب خودشان می دانند،خیلی سریعا جنگ رقابت را راه می اندازند و دوست دارند بقیه را کنار بزنند و از شر اینها هر چه زودتر آنها را کنار بزنند زیرا همه جا را میدان رقابت تبدیل می کنند.

بحث های دیگر هم وجود دارد که در ادامه می گوییم.

انسان هایی که عزت نفس دارند،خطاهای خود را بهتر میدانند.ما باید افتخار کنیم که جمله معروف بوعلی سینا در اکثر کتاب های علوم رفتاری و ذاکره تکرار می شود؛کسی که برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورد در مجموع هزار و یک اشتباه انجام می دهد.

ارتباط عزت نفس و اشباهات

آدمی که عزت نفسش بالاست،می گوید که اشتباه کردم،من اشتباه کردم و به این موضوع فکر نکرده بودم،من اصلا این اطلاعاتی که می گویی را متوجه نشده ام.

درست است ممکن است من که یک مدیر هستم و یک اشتباهی را انجام بدهم کارمندان می گویند آیا دیدی که همش اشتباه می کند و در آخر شرکت را نابود می کند.ولی من یک برگ برنده در جیب شما گذاشته ام اینگه من یک انسان منطقی هستم،ولی اینقدر منطقی هستم که اشتباهم را بپذیرم،اگر چند روز دیگر به من استدلالی را گفتی و من خیلی محکم گفتم نه من درست رفتار کرده ام.شما چه میگویید:من دارم اشتباه می کنم زیرا فلانی آدم منطقی است.اگر درست می گفتم آن قبول می کرد.من شاید این بحث را باخته باشم اما در سال ها و ماه و روزهای آینده برده ام.

بخاطر اینکه می گوییم این آدم اگر حرف درستی را بزنی قبول می کند،حتی اگر برخلاف خودش باشد.اجازه دهید که من این بحث این قسمت را با این جمله تمام بکنم؛ اعتماد نفس و عزت نفس بالا به معنی این نیست که من یک انسان کامل هستم به معنی این است که من انسان کاملی نیستم و پذیرفته باشم که انسان کاملی نیستم و از کامل نبودنم خجالت نمی کشم اگر چه که تلاش می کنم هر روز بهتر از روزهای گذشته باشم.

سوالات مطرح شده درباره عزت نفس

  • اولین سوالی که درمورد اعتماد به نفس مطرح می شود این است که من از کجا بدانم که خودم یا همکارم یا پدر و مادرم یا فرزندم مشکل اعتماد به نفس داریم؟
  • عزت نفس پایین چه جاهایی خودش را نشان می دهد؟

با تعدای مثال این بحث را توضیح میدهیم.

اولین ویژگی که اعتماد به نفس پایینی دارند از دیگران بسیار انتقاد می کنند.دختر خانواده میرود عروسی و دارای اعتماد به نفس پایینی دارد،نکند لباسم زیبا نباشد،نکند آرایشم مناسب نباشد،و هنگامی که وارد عروسی میشود از بقیه ایراد می گیرد.جالب اینجاست مدیری که اعتماد به نفس پایین دارد اینکار را در سازمانش انجام می دهد،هنگامی که در جلسه ای نشسته است و شروع به ایراد گیری از بقیه می کند و ایراد گرفتن به تمام کسانی که در جلسه حضور دارند.

گیر دادن به دیگران!

آدمی که عزت نفس بالایی دارد نگران نیست اما کسی که عزت نفس پایینی دارد همیشه می خواهد به دیگران گیر دهد.

کسانی که عزت نفس پایین دارند همیشه برخورد دیگران را برخورد نادرستی می بینند.برای مثال:به دوستش زنگ می زند و دوستش به هر دلیلی جواب نمی دهد و با خودش می گوید الان اگر دوست دخترش بود حتما جواب میداد جرعت جواب ندادن را نداشت.

مشکل از طرف مقابل نیست مشکل از کسی که طرفی است که عزت نفس پایین دارد که فکر می کند آن شخص جواب همه را می دهد بغیر از آن.

مثبت فکر کردن

کسی که عزت نفس بالایی دارد هنگامی که کسی جوابش نمی دهد سعی مکند مثبت فکر کند و بگوید ببین فلانی چقدر سرش شلوغ است که جواب من را نمی دهد زیرا جواب من را همیشه میدهد حتما الان کاری دارد.

ما رفتارهاییمان تغییر می کند.

مدیری که در حال قدم زدن در اداره هست.یکی از کارمندان از کنارش رد می شود و مدیر آماده سلام کردن است اما کارمند بدون سلام کردن از کنارش رد می شود.

مدیری که عزت نفس بالایی دارد،و می گوید:چقدر کارمندان درگیر کار شرکت هستند که حتی مدیرشان را هم نمی بیننند.آفرین به اینها.

مدیری که عزت نفس پایین دارد می گوید: دیگر کارمندان من را نمی بینند،دیگه واسه ما کارد می گیرد تا بعداز ظهر حالش می گیرم و نشانش می دهم.

آن آدم رفتارش عوض نشده است،آن شخص فقط یک کارمندیست که تنها از کنار من رد شده است و من را ندیده است و من بستگی به اعتماد به نفس بالا و پایینم  با شکا های مختلفی با این شخص برخورد می کنم.