رشد سریع تر با دقت در اهداف آینده

شما نباید خودتان را متقاعد کنید،هر کاری را انجام بدهید،شما فقط باید خودتان را متقاعد به انجام کارهای بعدی کنید همین. این یک ظهور بزرگ دیگر برای شماست شما نباید راجع به همه کارهایی که باید برای تکمیل اهدافتان در ماه انجام دهید فکر کنید،نباید راجع به همه کارهایی که باید این هفته انجام دهید فکر کنید.

همیشه در مورد کار بعدی خود فکر کنید

حتی نباید راجع به همه کارهایی که باید امروز بکنید فکر کنید تنها چیزی که بعد از اتمام کار فعلیتان باید نگرانش باشید این است که کار بعدیتان چیست؟! همین است نه کل زنجیره اهداف،رویاها و آرزوهای ارزشمند سال یا ماه یا هفته یا روز فقط کار بعدی پیچیدگی اینجا را میخواهم درک کنید،روی نتایج تمرکز نکنید، بر روی اهداف بزرگ بی پروایتان تمرکز نکنید وقتی آنها را بنویسید مسیری که باید بروید و علائم طول سفر رو میفهمید فقط آنها را فراموش کنید.

بر روی اقدام بعدی تان تمرکز کنید.میبینید کاربردی ساده است، آسان است و بدون اضطراب است شما میتوانید کار بعدی را با همه قوت قلب تان خیلی عالی انجام بدهید. فقط اون موقع این کار را کنید. کار بعدی شما چیست؟ این تکلیف تان است می دانم ساده بنظر می آید موقع انتقال سخت به نظر می آمد ولی این چالش را انجام بدهید.

یه روز متمرکز داشته باشید برای هر کار یا وظیفه یک قدم در هر زمان بردارید و به آینده نگاه نکنید فقط بر روی کاری که دارین الان انجام میدهید تمرکز کنید تا برای رفتن سراغ کار بعدی آماده شوید دفعه بعد فردا صبح میبینمتون.به امید دیدار