پایان نامه رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران قسمتی از متن پایان نامه : مطالعه تقسیمات شهری در تهران[1]: در مطالعه تقسیمات محله ای شهر تهران از گذشته تا کنون تمامی عوامل سیاسی ، تجاری، جمعیتی، فرهنگی و عامل طبیعی موثر بوده می باشد. (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 1370: 6_12). […]