ژانویه 24, 2021

مقاله علمی با منبع : بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت …

    هزینه‌های بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود (Day Care) (با بیش از ۶ ساعت بستری)، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ‌شکنهزینه‌های اعمال جراحی …

بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران- قسمت ۱۲

استفاده از نرخ‌گذاری تجربی[۳۵]۲-۹-۶-۱- صدور گروهی[۳۶]معمولاً در موارد گروهی، هیچ مدرکی فردی دال بر قابلیت بیمه مورد نیاز نیست و میزان منافع می‌تواند قابل توجه …