ژانویه 24, 2021

فايل – بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای مطالعه موردی نمایندگان فروش بیمه ایران استان …

هوشمندی رقابتی مفهوم جدیدی نیست. شرکتها همیشه سعی داشته اند بدانند که رقبای آنها چه می کنند. این مفهوم از دهه ۱۹۸۰ جای خود را …

پژوهش دانشگاهی – طراحی یک الگوی هوش محاسباتی ترکیبی برای پیش بینی نرخ ارز در ایران- قسمت ۹

دلاری شدن اتحادیه ارزی کشورهایی با تجارت گسترده و سایر روابط اقتصادی توسعه یافته، کشورهای کوچک ادغام شده در کشورهای همسایه بزرگ (دلاری شدن) مآخذ …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر روشهای فرآوری و فروش بر ریسک فروش محصول پسته در شهرستان …

۲-۸-۱- آلودگی آفلاتوکسینیکی از مهمترین مسائلی که اکثر کشورها به آن توجه خاص دارند، آلودگی مواد غذایی به آفلاتوکسین[۶] می باشد. آفلاتوکسین از متابولیت های ثانویه …

سایت مقالات فارسی – بررسی تاثیر روشهای فرآوری و فروش بر ریسک فروش محصول پسته در شهرستان رفسنجان- قسمت ۱۸

۱-۷-۳- آفلاتوکسین: آفلاتوکسین ها، توکسین(سم) کپکهای خاصی هستند که به طور طبیعی هنگام رشد روی برخی از مواد تولید می شوند. اگرچه بیشترین خطر آلودگی به …

بررسی تاثیر روشهای فرآوری و فروش بر ریسک فروش محصول پسته در …

فصل اول:کلیات تحقیق۱-۱- مقدمهبازاریابی‌ یکی‌ از مسائل‌ مورد توجه‌ در زمینه‌ فعالیتهای‌ پس‌ از تولید محصولات‌ کشاورزی‌ و بویژه ‌محصولات‌ باغبانی‌ به‌ حساب‌ می‌آید. توجه‌ …