ژانویه 18, 2021

سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای مطالعه موردی نمایندگان فروش …

درک محیط سیاسی[۱۸] تغییرات در اقتصاد بر شرکتها نیز تأثیر خواهد گذاشت، همانند نرخ سرمایه گذاری کمتر[۱۹] نرخ بهره بالاتر، رشد اقتصادی کمتر و تغییرات …

مقاله علمی با منبع : ارزیابی عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن

۱-۱ مدل تحقیق ۸۱-۲ ساختار تحقیق ۹۲-۱ ابعاد کارت امتیازی متوازن ۱۴۲-۲ رابطه علت و معلولی در چهار منظر ارزیابی متوازن ۱۵۲-۳ نقشه استراتژی ۲۰۲-۱ …