بررسی میزان مشارکت و انسجام با توجه به رویکرد توسعه پایدار-دانلود پایان نامه

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران قسمتی از متن پایان نامه : ویژگی های جمعیتی[1]: قیطریه آبادیی کوچک از بخش حومه شمیران می باشد و جمعیتش در فرهنگ جغرافیایی ایران (سال 1355) ، 5 تن ذکر گردیده می باشد (کریمان ،1355: 528). مساحت آن در سال 1385 حدود 1527116 متر مربع […]

بررسی میزان مشارکت و انسجام -پایان نامه رشته جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :  تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران سایت منبع قسمتی از متن پایان نامه : طریقه شتابان شهرنشینی، تأثیر موثری در زوال جایگاه محله های قدیمی داشته که ادامه آن موجب کاهش مشارکت مردمی با مدیریت شهری شده می باشد. شکل گیری محله های جدید در دوران […]