ژانویه 24, 2021

بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه …

ایران بیمه دولتی کارکنان – کارفرمایان دولتی افراد شاغل بیمه شده و خانواده هایشان(۵۰ درصد از جمعیت) دندانپزشکان استخدام شده و یا دندانپزشکانی که بابیمه …

مقاله علمی با منبع : بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت …

    هزینه‌های بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود (Day Care) (با بیش از ۶ ساعت بستری)، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ‌شکنهزینه‌های اعمال جراحی …

بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران- قسمت ۱۲

استفاده از نرخ‌گذاری تجربی[۳۵]۲-۹-۶-۱- صدور گروهی[۳۶]معمولاً در موارد گروهی، هیچ مدرکی فردی دال بر قابلیت بیمه مورد نیاز نیست و میزان منافع می‌تواند قابل توجه …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه …

وظائف: وظائف سازمان به موجب اساسنامه عبارت است از: ۱) جمع‌آوری حق بیمه مشمولان قانون تأمین اجتماعی، سایر وجود، درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری و بهره …