ژانویه 24, 2021

سایت مقالات فارسی – چشم‌انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و …

سیستم‌های پیچیده تابع خاصی از زمان هستند که باعث تغییر در این سیسم می‌شوند.سیستم‌های پیچیده دارای تعاملات منحصر به‌فرد و تکراری با پتانسیل نظام‌مندی هستند.پیچیدگی …