ژانویه 24, 2021

جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره وری شغلی

چراهای رفتاری یا علل تمایل و دلایل انگیزه و رضایت کارکنان، به منظور هدایت رفتار آنها به سوی تحصیل اهداف سازمانی و استفاده بهنگام از …

بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای مطالعه موردی نمایندگان فروش …

کمک به رهبران در شناسایی و حل مسائل سازمان (همان) ۱۹-۲-۲- تمایز هوشمندی رقابتی و بازاریابی هوشمند با جاسوسی صنعتی و نتایج آنهوشمندی رقابتی یک …

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای مطالعه موردی نمایندگان فروش …

– درک کلی از یک صنعت و شرکتهای رقیب؛– شناسایی زمینه هایی که آسیب پذیر هستند و ارزیابی تأثیر اقدام های استراتژیکی بر شرکتهای رقیب؛– …

سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای مطالعه موردی نمایندگان فروش …

درک محیط سیاسی[۱۸] تغییرات در اقتصاد بر شرکتها نیز تأثیر خواهد گذاشت، همانند نرخ سرمایه گذاری کمتر[۱۹] نرخ بهره بالاتر، رشد اقتصادی کمتر و تغییرات …

علمی : بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای مطالعه موردی نمایندگان فروش بیمه …

بر طبق مدل ۵ نیروی پورتر، ۵ نیروی تأثیرگذار بر صنعت وجود دارد.۱- مشتریان: آنها دارای نیرو در معامله برای قیمت های کمتر و نیروی …

فايل – بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای مطالعه موردی نمایندگان فروش بیمه ایران استان …

هوشمندی رقابتی مفهوم جدیدی نیست. شرکتها همیشه سعی داشته اند بدانند که رقبای آنها چه می کنند. این مفهوم از دهه ۱۹۸۰ جای خود را …

تحقيق – بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای مطالعه موردی نمایندگان فروش …

آیا بین آگاهی از فناوری با فروش محصولات بیمه ای رابطه معنا داری وجود دارد؟آیا بین آگاهی از راهبرد ها و مسائل اجتماعی و فروش …