0 Comments

جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره وری شغلی

چراهای رفتاری یا علل تمایل و دلایل انگیزه و رضایت کارکنان، به منظور هدایت رفتار آنها به سوی تحصیل اهداف سازمانی و استفاده بهنگام از آنها توسط مدیران لایق و شایسته با هدف تحقق محیطی مطلوب و مناسب (پورکلهر و همکاران، ۱۳۹۱). لذا کارایی و اثربخشی کارکنان در سازمان تحت تأثیر رضایت شغلی و سازگاری […]

0 Comments

بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای مطالعه موردی نمایندگان فروش …

کمک به رهبران در شناسایی و حل مسائل سازمان (همان) ۱۹-۲-۲- تمایز هوشمندی رقابتی و بازاریابی هوشمند با جاسوسی صنعتی و نتایج آنهوشمندی رقابتی یک برنامه‌ی نظام‌مند برای گردآوری و تحلیل اطلاعات در مورد فعالیتهای رقبا و روند معمول کسب‌و‌کارها در جهت هدفهای شرکت است. بدین ترتیب ابزارهای آن گرایشی پررنگ به سمت و سوی […]

0 Comments

بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای مطالعه موردی نمایندگان …

گیلاد می گوید: “بطور کلی هدف برنامه هوشمندی رقابتی این است که قادر شویم حرکات رقبا، مشتریان، دولت و خیلی مسائل دیگر را بیش بینی کنیم( گیلاد،۱۹۹۶،۱۵).بطور کلی هدف برنامه هوشمندی رقابتی، فرآیند کاهش عدم اطمینان محیطی در جهت بهبود تصمیم‌های مدیریتی است(ویویرس،۲۰۰۵ ،۵۷۶-۵۸۹).۱۴-۲-۲- تکنولوژیهای کامپیوتری یا توانمندی های انسانیفالد معتقد است که سیستم های […]

0 Comments

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای مطالعه موردی نمایندگان فروش …

– درک کلی از یک صنعت و شرکتهای رقیب؛– شناسایی زمینه هایی که آسیب پذیر هستند و ارزیابی تأثیر اقدام های استراتژیکی بر شرکتهای رقیب؛– شناسایی حرکتهای بالقوه که امکان دارد یک شرکت رقیب انجام دهد و موجب به خطر افتادن موضع یا پایگاه یک شرکت در بازار خاصی شود.گردآوری و ارزیابی اطلاعات مربوط به […]

0 Comments

سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای مطالعه موردی نمایندگان فروش …

درک محیط سیاسی[۱۸] تغییرات در اقتصاد بر شرکتها نیز تأثیر خواهد گذاشت، همانند نرخ سرمایه گذاری کمتر[۱۹] نرخ بهره بالاتر، رشد اقتصادی کمتر و تغییرات در خرج کردن مصرف کننده تمایلات اجتماعی، جابجایی جمعیت، نوع زندگی و دیگر تغییرات در جامعه که میتواند[۲۰] برسازمان تاثیر بگذارد. تغییرات ناگهانی میتواند با تکنولوژیهای[۲۱] جدید اتفاق بیفتد، مخصوصاً برای آن […]

0 Comments

علمی : بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای مطالعه موردی نمایندگان فروش بیمه …

بر طبق مدل ۵ نیروی پورتر، ۵ نیروی تأثیرگذار بر صنعت وجود دارد.۱- مشتریان: آنها دارای نیرو در معامله برای قیمت های کمتر و نیروی اصلی در سازمان هستند؛۲- تأمین کنندگان:تأمین کنندگان ممکن است دارای نیرو برای تحمیل قیمتها و انتخابها بر شرکت باشند؛۳- جانشین سازی: سهم بازار، یک هدف برای تغییر محصولات قبلی یا […]

0 Comments

بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای مطالعه موردی نمایندگان …

الف) طرح ریزی : در این مرحله، نیازمندی های تصمیم گیران و محدودیت زمانی از طریق تبادل نظر با تصمیم گیران مشخص می شود.این مرحله، شامل شناسایی عوامل اصلی محیطی است. شناسایی این عوامل،با:– گذاشتن جلسات مشاوره ای منظم با مدیران عالی و مدیران بخش اطلاعات برای تنظیم فعالیتهای هوش رقابتی درجهت تأمین نیازهای اصلی […]

0 Comments

فايل – بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای مطالعه موردی نمایندگان فروش بیمه ایران استان …

هوشمندی رقابتی مفهوم جدیدی نیست. شرکتها همیشه سعی داشته اند بدانند که رقبای آنها چه می کنند. این مفهوم از دهه ۱۹۸۰ جای خود را در محافل آکادمیک باز کرد. برخی از نویسندگان ادعا کرده‌اند مایکل پورتر(۱۹۸۰) محقق معروف مدیریت استراتژیک، با معرفی نیروهای پنج گانه رقابتی و استراتژیهای ژنریک، مفهوم هوشمندی رقابتی را خلق […]

0 Comments

تحقيق – بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای مطالعه موردی نمایندگان فروش …

آیا بین آگاهی از فناوری با فروش محصولات بیمه ای رابطه معنا داری وجود دارد؟آیا بین آگاهی از راهبرد ها و مسائل اجتماعی و فروش محصولات بیمه رابطه معنا داری وجود دارد؟۶-۱- فرضیات پژوهش۱-۶-۱- فرضیه اصلیهوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای تاثیر معنی داری دارد.۲-۶-۱- فرضیه فرعی۱) بین آگهی از بازار با فروش محصولات […]

0 Comments

بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای مطالعه موردی نمایندگان فروش …

هوش رقابتی یک رویکرد نسبتا جدید نسبت به فرایند های عملکردی و راهبردی تصمیم گیری شرکت ها و سازمان ها است هوش رقابتی از بسیاری از شاخصهای دیگر مثل اقتصاد،بازار یابی،نظریه های نظامی ومدیریت استراتژیک کمک می گیرد.هوش رقابتی در سال ۱۹۸۰ شهرت و آوازه به دست اورد و آثار وکار پورتر، به عنوان یکی […]