مارس 8, 2021

جستجوی مقالات فارسی – چیستی و چرایی نفی خواطر در عرفان اسلامی۹۲- قسمت ۳۰

۶-ـــــــــ، التوحید شیخ صدوق، ترجمه و توضیح یعقوب جعفری، قم، انتشارات نسیم کوثر، ۱۳۸۹
۷-ابن عربی، محمد بن علی، الفتوحات المکیه (چهار جلدی)، بیروت، دار صادر، [بیتا]
۸- ــــــــــ، الفتوحات المکیه (۱۴ جلدی)، تحقیق عثمان یحیی، مصر، چاپ دوم، ۱۴۰۵قمری
۹-ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، ج ۲، [بیجا]، مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ قمری
۱۰-ابن فهد حلّی، احمد بن محمد، عده الداعی و نجاح الساعی، تصحیح و تعلیق احمد موحدی قمی، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۱۰ قمری
۱۱-ــــــــــ، التحصین فی صفات العارفین، [بیجا]، مدرسه الامام المهدی، چاپ دوم، ۱۴۰۶ قمری
۱۲-ابو نصر سراج ، عبدالله بن علی، اللمع فی التصوف، تصحیح آلن نیکلسون، ترجمه مهدی محبتی، تهران، انتشارات اساطیر، ۱۳۸۲
۱۳-احدی، حسن و بنی جمالی، شکوه السادات، علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی و تطبیق آن با روانشناسی جدید، تهران، مرکز انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ دوم، ۱۳۶۳
۱۴-استیس، والتر، ترنس، عرفان و فلسفه، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، سروش، چاپ ششم، ۱۳۸۴
۱۵-اسفراینی، عبدالرحمن بن محمد، کاشف الاسرار، به انضمام پاسخ به چند پرسش، رساله در روش سلوک و خلوت نشینی، به اهتمام هرمان لندلت، زیر نظر مهدی محقق، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران- دانشگاه مک گیل، مرکز بینالمللی گفتگوی تمدنها، ۱۳۸۳
۱۶-اسیری لاهیجی، شمس الدین محمد، اسرار الشهود، تصحیح و مقدمه سیدعلی آل داود، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۸
۱۷-اکهارت، تول، نیروی حال، ترجمه مسیحا برزگر، تهران، خانه معنا، ۱۳۸۵
۱۸-انصاری، عبدالله بن محمد، منازل السائرین، ترجمه و شرح روان فرهادی، تهران، انتشارات مولی، ۱۳۶۱
۱۹-ــــــــــ، طبقات الصوفیه، مقابله و تصحیح محمد سرور مولایی، تهران، انتشارات توس، ۱۳۶۲
۲۰-آملی، سید حیدربن علی، المقدمات من کتاب نص النصوص، تهران، انتشارات توس، چاپ دوم، ۱۳۶۷
۲۱-ــــــــــ، جامعالاسرار و منبعالانوار، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ۱۳۶۸
۲۲-آندرهیل، اِوِلین، عارفان مسیحی، ترجمه احمدرضا مؤیدی و حمید محمودیان، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، ۱۳۸۴
۲۳-باباطاهر، دوبیتیهای باباطاهر عریان، تصحیح وحید دستگردی، تهران، انتشارات اسماعیلیان، ۱۳۶۹
۲۴-باخرزی، یحیی بن احمد، اوراد الاحباب و فصوص الاداب، به کوشش ایرج افشار، تهران، انتشارات فرهنگ ایران زمین، ۱۳۵۸
۲۵- پارسا، خواجه محمد، رساله قدسیه، مقدمه، تحشیه، تصحیح و تعلیقات ملک محمد اقبال، پاکستان، انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، ۱۳۵۴
۲۶-ــــــــــ، فصل الخطاب، تصحیح، مقدمه و تعلیقات جلیل مسگرنژاد، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۸۱
۲۷-پاشایی، ع، ذن چیست؟ قم، نشر ادیان، ۱۳۹۱
۲۸- ــــــــــ، دائو راهی برای تفکر، برگردان و تحقیق دائوده جینگ، تهران، نشر چشمه، ۱۳۷۱
۲۹-تلمسانی، سلیمان بن علی، شرح منازل السایرین، قم، انتشارات بیدار، ۱۳۷۱
۳۰-تمیمی آمدی، عبدالواحدبن محمد، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، محقق و مصصح، مصطفی درایتی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۶
۳۱-جامی، عبدالرحمن بن احمد، نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۰
۳۲-ـــــــــ، لوایح، تصحیح و تحشیه یان ریشار، تهران، اساطیر، ۱۳۷۳
۳۳-جرجانی، علی بن محمد، تعریفات (فرهنگ اصطلاحات معارف اسلامی)، ترجمه حسن سید عرب، سیما نوربخش، تهران، فرزان، ۱۳۷۷
۳۴-جیمز، ویلیام، تنوع تجربه دینی، ترجمه حسین کیانی، تهران، مؤسسه انتشارات حکمت، ۱۳۹۱
۳۵-حافظ، شمسالدین محمد، دیوان حافظ، به کوشش سید صادق سجادی و علی بهرامیان، تهران، انتشارات فکر روز، ۱۳۷۹
۳۶-حسنزاده آملی، حسن، ممد الهمم در شرح فصوص الحکم، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۸
۳۷-حسینی طهرانی، سید محمدحسین، آیین رستگاری، با مقدمه و تصحیح سید محمد محسن حسینی طهرانی، قم، انتشارات مکتب وحی، ۱۴۳۲ قمری
۳۸-ـــــــــ، رساله لب اللباب در سیر و سلوک اولی اللباب، مشهد، انتشارات علامه طباطبایی، ۱۴۲۸ قمری
۳۹-ــــــــ، روح مجرد، مشهد، انتشارات علامه طباطبایی، چاپ هفتم، ۱۴۲۳ قمری
۴۰-ــــــــ، معادشناسی، جلد هفتم، مشهد، انتشارات علامه طباطبایی، ۱۴۲۳ قمری
۴۱-حسینی طهرانی، سید محمدصادق، نور مجرد، مشهد، انتشارات علامه طباطبایی، ۱۴۳۳ قمری
۴۲-خوارزمی، تاجالدین حسین، شرح فصوص الحکم، تهران، انتشارات مولی، چاپ دوم، ۱۳۶۸

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.