سایت مقالات فارسی – چشم‌انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و حفظ …

0 Comments

چرا مشکلات زیست محیطی در حال تغییر و ساختارشکنی جوامع انسانی هستند؟
چرا میزان سرانه‌ی فضای سبز در نظر گرفته برای شهرسازی توسط سازمان‌های مختلف در کشورهای مختلف جواب‌گوی توسعه‌ی جوامع انسانی نیست؟
چند درخت برای تامین اکسیژن هر انسان و هر خودرو لازم است؟
آثار کاشت، توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌های شهری چیست؟
آیا جنگل‌کاری شهری می‌تواند راه‌حلی برای مقابله با کمبود اکسیژن شهرها باشد؟
آیا تغییر ساختار در تصمیم‌گیری و جایگزینی سرانه‌ی خودرو به‌جای سرانه انسان می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای جوامع بشری در تامین اکسیژن باشد؟
ویژگی‌های چشم‌انداز چه باید باشد؟
آلودگی شهرها اکثرا ناشی از تردد خودروها و عدم پاسخگویی سطوح سرویس موجود بوده و در این رابطه بحث معماری شهری همیشه مورد نظر صاحبان اندیشه و تاحدی نیز مسئولین بوده است.
برای داشتن ایده‌های جدید باید آینده‌نگری وسیعی داشت و برای رسیدن به این جایگاه نیز باید نقاط و نکات نادیده شده را جستجو و واکاوی کرد و از آنجاییکه در چشم‌انداز باید دو موضوع محتوایی؛ اطلاعات و ارزشها؛ مورد توجه رهبران قرار گیرند، لذا در تدوین چشم‌انداز مورد نظر نیز اطلاعات موجود در هر بخش مورد استفاده قرار گرفته که شامل اطلاعات ملی و جهانی می‌باشد و همچنین از روش رویکرد انفرادی و به صورت شهودی برای سرعت کار بالا استفاده شده است .
در چشم‌انداز ارائه شده اطلاعات شامل :
معماری موجود شهرها با مهندسی سنتی
سطح سرویس معابر موجود با محدودیت ها و مهندسی های سنتی
محیط‌زیست در حال تخریب با مهندسی سنتی
و ارزش‌ها شامل :
ایجاد آرمان‌گرایی قابل دست یابی در معماری جدید شهرها با مهندسی پیشرفته
ایجاد آرمان‌گرایی قابل دست یابی درافزایش سطح سرویس معابر با مهندسی بسیار عالی و پیشرفته
ایجاد آرمان‌گرایی قابل دست یابی در حفظ و توسعه‌ی محیط‌زیست بر اساس تعامل انسان + خودرو + جنگل
ارائه شده است و سعی گردیده تا چهار مرحله‌ی اساسی چشم‌انداز رعایت گردد:
در فرآیند حسابرسی پروژه، وضعیت موجود شهرها از لحاظ معماری سنتی وعدم دسترسی آسان مردم به مراکز مورد نیازشان که سبب ترافیک سنگین و گره‌خورده ی خودروها در جای‌جای تمامی معابر شهری و ترافیک عابرین پیاده به دلیل عدم وجود سطح سرویس مناسب برای خودروها و عابرین پیاده و نیز تخریب روزمره‌ی محیط‌زیست توسط خودروها و انسانها با توسعه‌ی شهرها شده، مورد توجه قرار گرفته است.
در فرآیند شناخت چگونگی کارسازی پروژه، می توان با استفاده از کارشناسان و نرم افزارهای مربوطه برنامه ریزی و اقدام کرد.
در فرآیند شناخت ماهیت اصلی پروژه موارد زیر رعایت شده است:
در شناخت و ماموریت یا هدف تعیین شده‌ی پروژه معماری جدید بر اساس بلوک بندی شهرها با هدف افزایش سطح سرویس معابر با حفظ و توسعه ی محیط‌زیست با مهندسی بسیار پیشرفته در نظر گرفته شده است.
در آثار ارزشی پروژه برای جامعه، زندگی انسان سالم بر روی تنها کره خاکی قابل سکونت انسان با رفع نیازهای جوامع بشری پیشرفته و بر مبنای تعاملات فی مابین انسان و محیط‌زیست دیده شده است.
در ویژگی‌های چهارچوب نهادی پروژه ، ایجاد چشم‌انداز برای تبیین استرانژی هزاره سوم پیش‌بینی گردیده است.
منحصر بفرد بودن پروژه در ساختار چشم‌انداز، استفاده از نرم افزار “ون‌سیم” می باشد.
در عوامل موفقیت پروژه در آینده، تعامل مسئولین و برنامه ریزان شهری با محیط‌زیست از طریق دستیابی به استراتژی تعامل انسان + خودرو + جنگل پیش بینی شده است.
در فرآیند انتخاب چشم‌انداز نیز هر چهار نوع چشم‌انداز اساسی( نوآوری در خدمت، نوآوری در مخاطبان و ارباب رجوع، نوآوری در عملیات یا فنآوری و تغییر پوشش جغرافیایی و جمعیتی ) را می‌توان منظور استفاده قرار داد.
ماموریت و ماهیت و ارزشهای محوری چشم‌انداز، در نام‌گذاری پروژه دقیقا رعایت شده و در مفاهیم مرتبط با چشم‌انداز نیز به صورت فرصت‌مداری،تغییر ،استراتژی، نتایج بلند مدت و فعال قابل تعریف بوده و بیانیه‌ی آن نیز توسط سازمانی که خود را ملزم به اجرای آن بداند قابل تدوین است و همچنین از لحاظ ابعاد مکانی و زمانی بر حسب نیازهای سازمانی قابل برنامه‌ریزی می‌باشد.
در تحقیق مورد نظر که با انتخاب سطح سرویس( زیر مجموعه‌ی اساسی جابجایی ) و معماری شهری( اساس و پایه‌ی تمام بسترهای طراحی شهری )، همراه با اولویت دادن به حفظ و توسعه‌ی محیط‌زیست انجام گردیده، سعی شده تا افکار و عقاید طراحان و صاحب‌نظران شهرسازی به سمت و سوی توسعه‌ی پایدار زندگی شهری سوق داده شود. زیرا انسان شهرزده‌ی امروزی همانند درخت آفت زده، در حال پژمردن و اضمحلال در میان چرخ دنده‌های سنگین شهری است که تمامی محیط ‌طبیعی و سرزنده و شاداب محیط‌زیست خود را با طبیعت مصنوعی و ماشین‌زده و آلوده‌ی شهری تعویض کرده بدون آن‌که بتواند در این میان از خود واکنشی نشان داده باشد و توسعه ناپایدار شهرهای امروزی ؛ مخصوصا در کلان شهرها نیز حاصل این آفت‌زدگی است. درتحقیق ارائه شده :
جابجایی و دسترسی و مسائل اجتماعی با ایده‌پردازی و ایجاد اختلاف ارتفاع و ساخت کوریدورهای مخصوص حرکت وسائل نقلیه‌ی عمومی و پارکینگ‌های گسترده در زیر ابنیه‌ها و ساختمان‌های مجاور معابر و ایجاد فضاهای سبز و جنگل‌کاری در وسط خیابانها.
معماری و تاثیرات آب و هوایی و مسائل اقتصادی با بلوک‌بندی شهرها و همراه با توسعه‌ی پایدار فضای سبز شهری.
مورد منظور قرار گرفته‌اند که در نتیجه‌گیری کلی به آن‌ها پرداخته شده است.
۳-۲-۲ مفهوم‌سازی مدل
در این مرحله باید حدود و مرزهای سیستم مورد نظر و حوزه‌ی مطالعه مشخص شده، یعنی باید متغیرهای حالت و نرخ تعیین شده‌اند، متغیرهای حالت آن دسته از متغیرهایی هستند که محتوای آن‎ها وابسته به تاریخ است و شامل مباحث شهرسازی و فضاهای سبز و استانداردهای موجود در این زمینه هستند، در حالیکه متغیرهای نرخ، مانند ترافیک و آلودگی‌های ناشی از این موضوع دارای مقادیر لحظه‌ای می‌باشند یعنی در صورت توقف زمان، متغیرهای حالت دارای مقادیری خواهند بود که درست در یک مرحله‌ی زمانی قبل داشته‌اند، اما متغیرهای نرخ دارای مقادیر صفر خواهند بود.
برای تعیین این متغیرها باید نقش عوامل موثر بر سیستم به‌طور مستقل و مجزا بررسی شوند و در این مرحله باید متغیرهای کمکی سیستم نیز مشخص گردند تا با رسم جزییات مشکل، امکان درک و فهم مسئله آسان‌تر گردد که به طورمختصر به آنها اشاره خواهد شد:
۳-۲-۲-۱ نقش خودروها در مصرف اکسیژن و تولید دی‌اکسید‌کربن و آلودگی هوا :
فرمول‌های احتراق سوخت‌های متداول در جدول(۳-۱) آمده است:

مطلب دیگر :
چشم‌انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و ...

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است