تحقیق – چشم‌انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و حفظ …

0 Comments

اگر سطح و میزان درختان و فضای سبزی کاهش یابد، مشکل انسان در رابطه با وجود گاز کربنیک در هوا و کمبود اکسیژن افزایش می‌یابد. علف‌ها و چمن‌زارها اگر چیده و کوتاه نشوند سطح سبز زیادی را به وجود می‌آورند مثلا یک مترمربع چمن چیده (بریده) شده به ارتفاع ۵-۳ سانتیمتر دارای ۶ تا ۱۰ مترمربع سطح سبز می‌باشد. در صورتی که همین چمن در حالت کوتاه نشده در هر مترمربع دارای ۲۰۰ مترمربع سطح سبز است. براساس این محاسبه تنها ۱/۵ مترمربع چمن کوتاه نشده می‌تواند به اندازه نیاز یک انسان در یک سال اکسیژن تولید کند[۱۵].
۱-۱۰ فرضیات تحقیق
سطح سرویس معابر و معماری شهرها و تخصیص سرانه‌ی فضای سبز شهری بر اساس انسان جوابگوی تامین اکسیژن مورد نیاز شهرها نبوده و نیاز به چشم‌انداز و استراتژی جدیدی بر مبنای تعامل انسان، جنگل و خودرو می‌باشد.
۱-۱۱ سوالات تحقیق
الف) نقش انسان شهرنشین و آثار آلودگی زیست محیطی در شهرها کدامند؟
ب) نقش کاشت جنگل‌های شهری در توسعه و حفظ محیط‌زیست شهری و تولید اکسیژن مورد نیاز انسان کدامند؟
ج) دلایل پاسخگو نبودن معماری شهرها در ارائه سطح سرویس مناسب کدامند؟
ه) عوامل ایجاد ترافیک شهری کدامند؟
و) عوامل ایجاد آلودگی زیست محیطی در شهرها کدامند؟
ز) عوامل نیاز به معماری نوین در شهرسازی کدامند؟
ح) عوامل توسعه‌ی پایدار و حفظ محیط زیست شهری کدامند؟
ط) عوامل نیاز به چشم‌انداز و استراتژی جدید در طراحی شهرها کدامند؟
ی) عوامل نیاز به چشم‌انداز و استراتژی تعامل انسان+جنگل+خودرو کدامند؟
۱-۱۲ اهداف تحقیق
بررسی روابط علت و معلولی توسعه‌ی شهرنشینی و ترافیک حاصل از خودروها و عابرین پیاده و معماری شهری در تولید CO2 و جلوگیری از افزایش آلودگی زیست محیطی با توسعه‌ی جنگل‌کاری شهری برای پیشنهاد تدوین چشم‌انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و حفظ محیط زیست،با استفاده از روش” سیستم پویا” و نرم‌افزار”ون‌سیم” است.
۱-۱۳ کاربردهای تحقیق
تبیین چشم‌انداز و استراتژی جدید معماری شهری با تخصیص سرانه فضای سبز بر اساس خودرو در طراحی و معماری شهرها و دست‌یابی به استانداردهای جدید در سطوح محلی تا بین‌المللی در توسعه و حفظ محیط‌ زیست شهرها برای دست‌یابی به توسعه‌ی پایدار شهری از کاربردهای تحقیق بوده که توسط سازمان‌های مرتبط با نیازسنجی‌های علمی، می‌تواند بکارگیری شود.
۲- ۱ مقدمه
مشکلات و معضلات ترافیک شهری با رشد و توسعه‌ی شهرها بزرگتر و پیچیده‌تر شدند و آرزوی دیرینه‌ی انسان‌ برای رسیدن به رفاه مطلوب شهرنشینی مانند سرابی در افق چشم‌انداز زندگی آدمی و در میان آلودگی‌های زیست‌محیطی در حال نابودی است، اما تلاش برای رسیدن به شهری آرمانی همچنان ادامه دارد و اندیشه‌هایی در آسمان غبارآلود شهرها به دنبال راه نجاتی هستند و بزرگترین دلیل این ادعا نیز تدوین استاندارهایی محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی توسط اندیشمندان و صاحب‌نظران رشته‌های مرتبط با شهرسازی و حمل‌و‌نقل و مدیریت ترافیک شهری در این زمینه می‌باشد و در تعاریف سطح سرویس و استانداردهای سرانه‌ی فضای سبز به این موارد اشاره شده است.
۲-۲ پیشینه‌‌ و تاریخچه‌ی تحقیق
در مقاله‌ی”طراحی مدل سیاستگذاری انرژی در صنعت نفت و گاز با گزینه‌های مبتنی بر طرح هدفمندسازی یارانه‌ها” استفاده‌ی موردی از روش”سیستم پویا” و نرم‌افزار “ون‌سیم”توسط محققین انجام شده است
در این مقاله مدل سیستم پویایی ارائه شده که سیاست‌های مختلف صنعت نفت را ارزیابی می‌کند. همچنین صادرات نفت و گاز و تزریق مازاد گاز به مخازن نفتی در این مدل برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در نظر گرفته شده است. در نتیجه، اثر گزینه‌های مختلف سیاست‌های نفتی و گازی در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران، همراه با اثر متقابل مصرف انرژی و درآمد نفتی آزموده شسده است. با توجه به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها سه گزینه‌ی افزایش قیمت گاز مصرفی، افزایش تزریق گاز به مخازن نفتی و افزایش همزمان سهمیه‌ی اوپک و تزریق گاز به مخازن نفتی برای بررسی روندهای آتی متغیرهای اصلی همچون میزان مصرف گاز بخش خانگی، تجای و عمومی و میزان مصرف کلی گاز مورد ملاحظه قرار گرفته است.نتایج بیان می‌کند، افزایش قیمت گاز باعث کاهش مصرف کلی گاز در کشور می‌شود و نیز زمانی تزریق گاز به میادین نفتی برای کشور ایجاد ارزش می‌کند که سهم ایران در اوپک افزایش یابد.[۱۶]
اکثر مطالعات انجام یافته در زمینه‌ی چشم‌انداز معماری و شهرسازی و سطح سرویس معابر وحفظ و توسعه‌ی محیط ‌زیست شهری در کشورمان، به روش “سیستم پویا” و با استفاده از نرم‌افزار “ون‌سیم” نبوده است. در سایر روش‌های مطالعاتی و نرم‌افزاری نمی‌توان تاثیرات متقابل سیاست‌های مختلف بر معماری و سطح سرویس معابر و آلودگی‌زیست‌محیطی شهری را بررسی کرد، اما سیستم پویا ضمن برطرف کردن این مشکلات، امکان تحلیل‌های متفاوت و کلان برای تصمیم‌گیری‌های علمی را فراهم می‌آورد. پس برای ایجاد استانداردهای جدید در طراحی شهرها، در راستای توسعه‌ی پایدار شهری با اولویت حفظ و توسعه‌ی محیط‌زیست شهری، به صورت علمی و عملی و با استفاده از نرم‌افزارهای جدید ضروری است تا در این زمینه، کاری نوآورانه انجام گیرد.
تعیین سطح و سرانه‌ی فضای سبز در ایران تاکنون بر اساس استانداردهای مورد استفاده در کشورهای دیگر بوده است[۱۷]. در جدول (۲-‌ ۱) به برخی اشاره شده است.
جدول(۲-۱) سرانه فضای سبز ایران و برخی کشورهای جهان(سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ۱۳۸۰)

مطلب دیگر :
چیستی و چرایی نفی خواطر در عرفان اسلامی۹۲- قسمت ۲۸

ردیف سازمان / کشور سرانه‌ی فضای سبز بر حسب مترمربع
۱ وزارت مسکن و شهر سازی ۷ تا ۱۲
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.