اسناد فرادست ایران -پایان نامه رشته جغرافیا

0 Comments

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

_ با در نظر داشتن مرزبندی های جدید تأثیر شهرداری چیست؟(سوال اختصاصی مسئولین)

محله درکه: شهرداری تأثیر بسزایی در مرزبندی سیاسی دارد اما اگر مدیریت یکپارچه شهری تحقق یابد بدون شک مرزبندی بایستی توسط شهرداری انجام گردد. در حال حاضر تأثیر شهرداری بسیار ضعیف می باشد و بقیه سازمانها هم خود را ذی تأثیر می دانند و هر کدام تقسیم بندی خود را دارند. یکپارچه سازی اهمیت زیادی دارد  که باعث گردد شهرداری متولی آن باشد و بر اساس اصول درست و منطقی شهر را تقسیم بندی کند نه تنها بر اساس عوامل سیاسی و سود افرادی خاص این کار را انجام دهد.

محله قیطریه: در ارائه هر چه بهتر خدمات تأثیر بسزایی خواهد داشت و بیشتر به این موضوع تاکید دارد.

محله کوهسار: تأثیر نظارتی و اجرایی دارد.

 

  • شبکه بندی درون محلات و مرز محلات از مکتب ساختارگرایی و رویکرد توسعه پایدار:

 

_ کروکی محله ی خود را رسم نمایید؟

محله درکه: تعدادی کروکی محله خود را رسم کرده بودند و خیابانهای درکه، موسوی مطلق، میر اسماعیلی، احمدپور را توجه شایانی داشتند و محله خود را بدون در نظر داشتن جدایی در دو منطقه رسم کردند.

محله قیطریه: اکثر ساکنان کروکی محله را رسم کرده بودند و نکته قابل توجه این بود که میدان کتابی و خیابان ذاکری را جزء محله می دانستند و به خیابانهایی مانند صدر، بلوار کاوه، خیابان قیطریه، بلوار صبا، خیابان 35 متری، خیابان سهیل و خیابان شریعتی توجه بسزایی داشتند.

مطلب دیگر :
قانونی، مدیریتی و اسناد فرادست ایران -دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

محله کوهسار: این محله کوچک می باشد و اکثریت توان رسم کروکی این محله را داشتند. این محله در مدت زمان کوتاهی با محدوده ی کوچکی شکل گرفته می باشد، درنتیجه  اکثریت ساکنان محله با ساختار محله آشنایی کامل دارند و قادر به رسم کروکی آن می باشند. این محله از نظر مقیاس محله محسوب نمی گردد اما به عنوان یک محله جدید در منطقه 2 شکل مطرح شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه