میزان مشارکت و انسجام -دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

0 Comments

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگیهای جمعیتی[1] و اقتصادی[2] منطقه 1 شهر تهران:

رشد سالانه جمعیت و اندازه مهاجرپذیری در منطقه یک بالاتر از شهر تهران می باشد . بعد خانوار و تراکم ناخالص جمعیت و اندازه بیکاری نیز بسیار پایین تر از شهر تهران می باشد و این شاخص ها بیانگر جایگاه بالای اقتصادی و اجتماعی ساکنین منطقه می باشد.

مقایسه شاخص های کالبدی بیانگر طریقه افزایش تراکم در این منطقه می باشد . زیرا که متوسط تعداد طبقات مسکونی و غیرمسکونی و متوسط تراکم ساختمانی و تراکم ساختمانی مسکونی بالاتر از شهر تهران می باشد . متوسط مساحت قطعات در منطقه بسیار بالاتر از شهر تهران می باشد ( 550 مترمربع پیش روی  323 مترمربع) و این مطلب درشت دانگی قطعات را در منطقه نشان می دهد (مهندسین مشاور بافت شهر، 1386: 7).

منطقه یک تهران در سرشماری 1375 حدود 250 هزار نفر جمعیت داشته می باشد . به دلیل گرایش بیشتر جمعیت بویژه اقشار مرفه و تحصیل کرده به اسکان در این منطقه متوسط رشد سالانه جمعیت آن بیش از متوسط رشد جمعیت شهر تهران بوده می باشد.

 • برخورداری 7/3 درصد جمعیت از کل جمعیت شهر تهران.
 • بعد خانوار در این منطقه 8/3 می باشد
 • نسبت جنسی جمعیت منطقه یک 106 می باشد.
 • بر اساس بار تکفل ناخالص، فشار اقتصادی کمتری بر اعضای شاغل خانوار هست.
 • از دیدگاه جمعیتی جوامعی با باروری پایین، سیر زندگی بالا و رشد پایین جمعیتی می باشد.
 • نسبت مهاجرین وارد شده به منطقه یک از سایر مناطق تهران بیشتر می باشد و با در نظر داشتن ترکیب مهاجرین می توان گفت مهاجرین به این منطقه صرفا از نظر اقتصادی بیش از آنکه به زیان منطقه باشد به نفع آن می باشد.
 • از نظر تراکم جمعیتی منطقه یک تهران با داشتن تراکم 3/67 نفر در هکتار از مناطق کم تراکم شهر به شمار می رود و با در نظر داشتن تعداد واحدهای مسکونی منطقه ضریب خانوار در واحد مسکونی منطقه 104 خانوار در هر 100 واحد مسکونی می باشد.
 • حدود 5/93 درصد از جمعیت بالای 6 ساله منطقه با سواد می باشد
 • نرخ فعالیت در منطقه 3/32 درصد و نرخ اشتغال آن 6/65 درصد بوده می باشد. از کل شاغلین ساکن در منطقه یک 6/59 درصد وابسته به بخش خصوصی و 1/40 درصد وابسته به بخش عمومی بوده اند.
 • سهم 2 درصدی منطقه از کل واحدهای اقتصادی شهر تهران گویای غالب بودن عملکرد مسکونی منطقه نسبت به عملکرد اقتصادی آن می باشد.
 • بالا بودن تمایل افراد برای سرمایه گذاری های کلان در منطقه جهت مزیت های اقتصادی.
مطلب دیگر :
دانلود مقاله رایگان بررسی میزان مشارکت و انسجام با توجه به رویکرد توسعه پایدار- پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

[1] Population Feature

[2] Economic Feature

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
 2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه