پایان نامه رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1

0 Comments

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه تقسیمات شهری در تهران[1]:

در مطالعه تقسیمات محله ای شهر تهران از گذشته تا کنون تمامی عوامل سیاسی ، تجاری، جمعیتی، فرهنگی و عامل طبیعی موثر بوده می باشد. (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 1370: 6_12).

اسناد به جای مانده از تهران قدیم، تهران را دارای تقسیمات شهری با خاستگاه صنفی، اجتماعی نشان می دهد.  دو دوره صفویه و قاجاریه نمود بارز این تقسیمات هستند:

الف) تهران طهماسبی (دوران صفویه): شامل 4 ناحیه و ارگ حکومتی بود.

ب) تهران ناصری (دوران قاجاریه): محله های موجود آن توسعه درونی و جانبی پیدا کردند و یک محله جدید به شهر افزوده گردید و ارگ حکومتی در محدوده پیشین باقی ماند ( مهندسین مشاور شاران، 1388: 1).

بر اساس عامل فرهنگی، محلات یهودیان، زرتشتیان، ارمنی ها وجود داشته می باشد و گروه های مختلف زبانی زیرا ترک، عرب در محلات جداگانه ای در تهران زندگی می کردند. محله موجب انسجام میان آنها بود به گونه ای که علاقه خاصی نسبت به محله احساس می کردند. عوامل طبیعی، مانند مسیل ها مانند نهر فیروزآباد موجب جدایی محلات گشته می باشد (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 1370: 6_12). عامل تجاری در زمان قاجاریه مهم تر بوده و محلات بر اساس مشاغل، اصناف و پیشه وری شکل گرفته بود. مراکز محله ها جوابگوی نیازهای مادی و معنوی ساکنان آن بود. عامل سیاسی بعد از قاجاریه و در دوران پهلوی با تقسیم بندی محلات بر اساس خیابانهای شطرنجی نمایان گشته می باشد. از دوران پهلوی اول تاکنون تقسیمات شهری تهران تحولات بسیاری را تجربه کرده می باشد که به گونه اختصار تبیین داده می گردد:

مطلب دیگر :
مقاله رایگان دانلود پایان نامه ارشد-بررسی میزان مشارکت و انسجام

الف) دوران پهلوی اول: به دنبال برچیدن برج و بارو و حصار ناصری، تهران تغییرات عمده ای پیدا نمود و تقسیمات شهری در ادامه استمرار حوزه های سرشماری سال 1301 به 10 ناحیه شامل 1. ارگ  2. ناحیه دولت  3. ناحیه حسن آباد  4. ناحیه سنگلج  5. ناحیه قنات آباد  6. ناحیه محمدیه  7. ناحیه قاجارایه (چال میدان)  8. ناحیه بازار  9. ناحیه عودلاجان  10. ناحیه شهرنو تقسیم شده بود ( مهندسین مشاور شاران، 1388: 1_4).

[1] Tehran`s Urban Devisions

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه