پایان نامه رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای شهرداری تهران

0 Comments

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

شاخصهای تقسیمات محله ای[1]:

شاخص کمیتی قابل سنجش جهت ارزیابی کیفیتی خاص می باشد (شمدادی، 1371: 91). مقداری که تغییرات و دگرگونی های روی داده در طی زمان و مکان را نشان میدهد. شاخص، بهره گیری از ملاکها و اصولی که خصوصیات کیفی را در قالب کمیات اظهار می نماید و آنها را قابل مطالعه و ارزشیابی نماید (موسسه پژوهش و بر نامه ریزی در آموزش عالی، 1372: 5).

 

1_8_3 شاخصهای تقسیمات محله ای[2] در گذشته

این شاخص در دوران گذشته بیشتر مورد توجه بود و حس تعلق و هویت بیشتری در محلات دیده می گردید. در گذشته (قاجاریه و دوران اسلامی) عامل اصلی ایجاد کننده و جدا کننده محلات از یکدیگر، عوامل اجتماعی و عامل محرمیت بودند که خود بر اساس روابط خویشاوندی و اعتبار خانوادگی و یا راسته های پیشه وری شکل می گرفتند (حبیبی، 1364، ص 50). محلات در گذشته بر مبنای نظام اجتماعی، مناسبات و جدایی طبقات شکل گرفته اند و تقسیمات در شهرهای ایرانی خودجوش، مردمی و عملکردگرا بوده می باشد (سلطانزاده، 1376). از دوران اسلامی تا اواخر قاجاریه، اصول شکل گیری محله های شهری بر پایه عواملی مانند خودیاری، استقلال و خودکفایی نسبی، شکل گیری ساختار و کارکردهای محله در قالب ابعاد جهان بینی و ایدئولوژیک ایرانی_ اسلامی و دارا بودن نوعی حجاب سکونتی استوار بود ( عبدالهی مهر، 1390، ص1). البته تفاوت در عقاید مذهبی ساکنان نیز باعث شده بود که محلات متفاوتی از محلات اسلامی به وجودبیاید. مثل محله ی یهودی ها، زرتشتیان، سنی ها، مسیحیان و محلاتی با عقاید متفاوت مثل محله عربها، ترکها و ارمنی ها  (خیرآبادی، 1376، ص 106) و در حالت کلی تر شهرها متشکل از تعدادی محله شیعه نشین و تعدادی محله سنی نشین بودند و محله های بسیاری از شهرها به دو گروه حیدری و نعمتی تقسیم می شدند (صمدی، 1372، ص 42).

مطلب دیگر :
مطالعه نظام حقوقی-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

[1]  Neighborhood Devision Indicies

[2]  Neighborhood Devision Indicies

[3] Cultural And Social Index

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه