پایان نامه رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 تهران

0 Comments

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

طرح جامع شهر تهران:

در طرح‌های جامع شهر تهران با اتکا به وابستگی‌ها، تقسیمات شهری به سطوحی (محله، ناحیه، منطقه، حوزه و محدوده شهری) تقسیم گردیده که هر یک از آنها براساس نوع وابستگی مشخص می‌گردند. بر همین اساس مدیریت شهری شهر تهران در حال حاضر در چهار سطح: شهر (شورای شهر و شهردار تهران)، مناطق 22 گانه شهری (شهردار منطقه)، 123 ناحیه (شهردار ناحیه)، 374 محله (شورایاری محله) اداره می گردد (شمس الدینی، 1390: 14).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

راهبردهای توسعه شهر بر اساس سند طرح راهبردی – ساختاری “جامع”  شهر تهران سال (1385 و 1387): از اهداف آن بهبود و ارتقاء کیفیت محیط شهری و ساماندهی کالبدی آن، با پهنه بندی و تعیین محدوده های اعمال ضوابط و مقررات بهره گیری از اراضی و محدوده های نیازمند مداخله می باشد.

_ راهبردهای عملیاتی توسعه طرح جامع شهر تهران در ارتباط با تقسیمات شهری:

  • بهبود و ارتقاء وضعیت و ساماندهی کالبدی شهر تهران (سازمان فضایی شهر).
  • توسعه محله ای، رفع نا برابری و سامان دهی اسکان جمعیت
  • ارتقا ی کیفیت کارایی محیط شهری با پهنه بندی، هویت بخشی و سامان دهی انواع کاربری ها
  • تامین نیازها و سامان دهی و مدیریت مطلوب خدمات شهری (گزارش عملکرد سالیانه تهران، 1387)

_ بهبود و ارتقاء وضعیت و ساماندهی کالبدی شهر تهران (سازمان فضایی شهر):

مطلب دیگر :
دانلود مقاله رایگان مطالعه اسناد فرادست ایران -پایان نامه رشته جغرافیا

  • انسجام بخشی به کالبد شهر در محدوده مصوب آن.
  • هویت بخشی به کالبد شهر با تأکید بر هویت محله ای و توجه اساسی به ساختار تاریخی به ویژه پهنه ارزشمند مرکزی که متشکل و محصول پیوند و فرایندهای گسترش سه هسته تاریخی تهران، ری و تجریش می باشد.
  • جلوگیری از گسیختگی و دوگانگی فضایی با پی ریزی ساختار منسجم، توسعه پذیر و زیست پذیر
  • ارجحیت منافع عمومی بر منافع خصوصی و تأمین عدالت اجتماعی – فضایی و اولویت به تقویت فضاهای عمومی در ساماندهی فضایی شهر تهران.

بر اساس تعاریف و کلید واژه های طرح جامع، نظام  تقسیمات شهری: نحوه قسمت بندی فیزیکی شهر برحسب نحوه توزیع سلسله مراتبی مدیریت و خدمات شهری که متشکل از 5 رده شامل شهر، رده حوزه، منطقه، رده ناحیه، و رده محله می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه