تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در فصل سوم تحلیل تطبیقی محله های شهری قدیم و جدید با در نظر داشتن مطالعات میدانی انجام شده می باشد. مفهوم محله و شاخصهای تقسیم بندی آن در ادوار مختلف باستان، اسلامی، قاجارایه، پهلوی اول و دوم، پس از انقلاب و معاصر مورد ارزیابی قرار گرفته می باشد و در نهایت ضرورت، اهداف، مزایا، معضلات تقسیمات محله ای مطالعه شده می باشد. در نهایت اسناد بالادست، تقسیمات کشوری و قوانین و مقررات شهرداری در جهت تقسیمات محله ها، تأثیر شوراها وشورایاری ها در تقسیمات محله ای و شاخصهای تقسیمات محله ای مطالعه شده می باشد.

بر اساس جدول جمع بندی مقایسه دوران مختلف از نظر نوع مرزبندی محلات در فصل سوم، در دوران باستان و اسلامی شاخص اجتماعی و فرهنگی در مرزبندی محلات مهم تلقی می شده می باشد. شاخص اقتصادی نیز مهم بوده اما نه به معنایی که امروزه مطرح می باشد و عامل اقتصادی در گذشته تنها در ایجاد محلات بر اساس حرفه و خودکفایی نسبی مهم بوده و باعت افزایش فاصله طبقاتی به معنای امروزی نمی شده می باشد. در دوران اسلامی ایجاد محلات برحسب مذهب،  فرقه و در قالب ابعاد جهان بینی اسلامی را داریم. در دوران گذشته، بسته به خصوصیات اجتماعی و اقتصادی، عوامل مشترکی وجود داشته که شکل گیری و تجمع محلات موجب مرزبندی و تفکیک مکانی بین مناطق شهر به گونه ای می گردیده می باشد که از نظر وجه مشخصه، بیشترین همگرایی را با افراد همگن و بیشترین واگرایی را با افراد غیر خود داشته باشد. در دوران پهلوی، بعد از انقلاب و معاصر ورود صنعت و اتومبیل به شهرها باعث گردید شبکه های محلی ای و مرزهای محله شکسته گردد و افراد ساکن در محله ها پراکنده شدند و محله با مفهوم اجتماعی و فیزیکی خود ازبین رفت. بعد از دوران قاجارایه در کنار شاخص اجتماعی (وعامل محرمیت و روابط خویشاوندی) و شاخص اقتصادی (نظام شکل گیری محلات بر اساس حرفه، راسته های پیشه وری، استقلال و خودکفایی نسبی) ، شاخص دیگری بنام اداری، سیاسی و کالبدی بر مبنای قوانین جدید، راه ها، بزرگراه ها، ساخت و سازهای جدید و فعالیتهای عمرانی بویژه احداث شبکه های جدید ارتباطی مطرح گردید. در دوران پهلوی دوم، بعد از انقلاب و دوران معاصر شاخص اداری، سیاسی و کالبدی بهمراه شاخص اقتصادی (نظام شکل گیری محلات فقیر و غنی و به نوعی ایجاد شکاف طبقاتی) مطرح بوده می باشد و شاخص اجتماعی و فرهنگی بسیار کم رنگ تر از قبل گردیده می باشد. در گذشته عامل اصلی به وجود آورنده و جدا کننده محله های شهری تهران از یکدیگر عامل اجتماعی و عامل محرمیت بودند که با حس تعلق و هویت بیشتر در محلات همراه بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه