دانلود پایان نامه-مطالعه نظام مدیریتی و اسناد فرادست ایران

0 Comments

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

نتایج آزمون فرضیات:

فرضیه اول: تصمیمات اداری _ سیاسی، ساخت و سازهای جدید و فعالیت های عمرانی به ویژه احداث شبکه های جدید ارتباطی موجب تغییر مرزهای قدیمی محلات منطقه 1 شده می باشد.

بر اساس این فرضیه، مهمترین تحلیل های پژوهش اظهار می گردد که در تایید این فرضیه موثر هستند:

نقشه راه های و تقسیمات منطقه 1 شهر تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بر اساس نقشه ها انطباق راه ها و تقسیمات سیاسی را در مرزبندی محلات به وضوح می بینیم و تاثیر بسزای شاخصهای سیاسی را میتوان نظاره نمود.

بر اساس وضعیت موجود خیابانها، بلوارها و بزرگراه ها، تقسیمات اداری و سیاسی، ساختمانها و بناهای مسکونی و تجاری و زیرساختها به عنوان موثرترین عناصر در تعیین قلمرو محلات منطقه یک معرفی شده اند. ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی، نمادهای هویت بخش و ویژگی های تاریخی مشترک تأثیر بسیار کمرنگی را در مرزبندی کنونی محلات دارا می باشند.

  • تأثیر خیابانها، بلوارها و بزرگراه ها برای تعیین قلمرو یک محله (وضعیت کنونی تقسیمات): بر اساس نتایج جدول فوق بیشرین فراوانی و درصد در پاسخ گویی به فرضیه ها مطرح شده در گویه مورد مطالعه به گزینه خیلی زیاد (9/38 %) می باشد. و کمترین پاسخ نیز به گزینه کم با 1/11%   می باشد.

تأثیر تقسیمات اداری و سیاسی برای تعیین قلمرو یک محله (وضعیت کنونی تقسیمات): بر اساس نتایج جدول فوق بیشرین فراوانی و درصد در پاسخ گویی به فرضیه ها  مطرح شده در گویه مورد مطالعه به گزینه خیلی زیاد(2/27 %) می باشد. و کمترین پاسخ نیز به گزینه زیاد با 2/14%   می باشد.

مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای شهرداری تهران

نتیجه: بر اساس پاسخ های پرسش شوندگان تأثیر تقسیمات اداری و سیاسی برای تعیین قلمرو یک محله مناسب جهت تقسیم بندی کنونی محلات خیلی زیاد می باشد. محلات قیطریه و درکه کاملا بر اساس تصمیمات سیاسی تقسیم شده اند.

 

  • تأثیر ساختمانها و بناهای مسکونی و تجاری برای تعیین قلمرو یک محله (وضعیت کنونی تقسیمات): بر اساس نتایج جدول فوق بیشرین فراوانی و درصد در پاسخ گویی به فرضیه ها مطرح شده در گویه مورد مطالعه به گزینه خیلی زیاد (6/29 %) می باشد. و کمترین پاسخ نیز به گزینه خیلی کم با 3/12%   می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه