دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-ررسی میزان مشارکت و انسجام با توجه به رویکرد توسعه پایدار

0 Comments

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

_ گرانترین بخش یا محدوده در محله شما کجاست؟

محله درکه: خیابان احمد پور و خیابان درکه (نزدیک خانه معلم و بانک) از لحاظ سکونت گرانترین هستند و میدان درکه از لحاظ تجاری گرانترین می باشد. تعدادی از پرسش شوندگان محله کوهسار را بسیار گران معرفی می کردند اما این محله مجزا از محله درکه می باشد. در کل قسمت نزدیک کوه و روستای درکه از بقیه نقاط ارزانتر  و محله کوهسار و خیابان احمدپور گرانتر هستند

محله قیطریه: خیابان سهیل و اطراف پارک قیطریه از لحاظ سکونت و خیابان قیطریه (نزدیک بلوار اندرزگو) از لحاظ تجاری گرانترین نقاط هستند و تپه قیطریه از همه ی نقاط محله قیطریه ارزانتر می باشد.

محله کوهسار: همه ی نقاط این محله گران می باشد و قیمت تمامی نقاط محله یکسان می باشد.

 

  • مطالعه اندازه مشارکت و انسجام با در نظر داشتن رویکرد توسعه پایدار، توسعه اجتماعات محلی، مشارکت، حکمروایی خوب و رویکرد مدیریت یکپارچه شهری :

_ آیا می توان از شاخص های سنتی برای محله بندی بهره گیری نمود؟

محله درکه: 70 درصد مردم پاسخ بله و 30 درصد پاسخ خیر را دادند. افرادی که پاسخ مثبت دادند، معتقد بودند که حالت اجتماعی سنتی مستقر گردد و فضای سبز نیز از بین نرود.

محله قیطریه: مانند محله درکه، 70 درصد مردم پاسخ بله و 30 درصد پاسخ خیر را دادند. افرادی که پاسخ مثبت دادند، معتقد بودند که حالت اجتماعی سنتی بر خلاف تضاد طبقاتی موجود مستقر گردد و دوگانگی از بین رود.

مطلب دیگر :
پایان نامه رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه