ژانویه 24, 2021

پایان نامه رشته جغرافیا-ررسی میزان مشارکت و انسجام با توجه به رویکرد توسعه پایدار

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

محله قیطریه:

بر اساس پاسخ پرسش شونده (مردم و مسئولین) عناصر تعیین قلمرو یک محله مناسب به ترتیب اولویت دسته بندی شده می باشد:

 1. پارکها و فضاهای عمومی
 2. ویژگیهای فرهنگی مشترک
 3. نمادهای هویت بخش
 4. ویژگیهای اجتماعی مشترک
 5. ویژگیهای تاریخی مشترک
 6. خیابانها، بلوارها و بزرگراه ها
 7. ویژگیهای اقتصادی مشترک
 8. پیاده روها و کنار گذرها
 9. ساختمانها و بناهای مسکونی و تجاری
 10. تقسیمات اداری و سیاسی
 11. زیرساختها

این سوال بر اساس وضعیت مطلوب پرسیده شده می باشد که اکثریت مردم به ترتیب اولویت پارکها و فضاهای عمومی، ویژگیهای فرهنگی مشترک، ، نمادهای هویت بخش، ویژگیهای اجتماعی مشترک، پارکها و فضاهای عمومی را از عناصر مهم در تعیین قلمرو محله خود می دانستند زیرا در وضعیت موجود عامل خیابانها، بلوارها، راه ها و تقسیمات اداری و سیاسی بیشتر به چشم می خورد.

محله کوهسار:

بر اساس پاسخ پرسش شونده (مردم و مسئولین) عناصر تعیین قلمرو یک محله مناسب به ترتیب اولویت دسته بندی شده می باشد:

 1. ویژگیهای فرهنگی مشترک _ ویژگیهای اقتصادی مشترک
 2. ویژگیهای اجتماعی مشترک
 3. ساختمانها و بناهای مسکونی و تجاری
 4. زیرساختها
 5. ویژگیهای تاریخی مشترک
 6. پارکها و فضاهای عمومی
 7. تقسیمات اداری و سیاسی
 8. نمادهای هویت بخش
 9. خیابانها، بلوارها و بزرگراه ها_ پیاده روها و کنار گذرها

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

 1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
 2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه