تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

اثرات اقتصادی: با ایجاد بزرگراه ها واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی و صنعتی بسیاری تخریب می گردد و اقتصاد محلی نیز سخت و پیچیده می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اثرات فیزیکی و کالبدی: عمده ترین اثرات ایجاد یک بزرگراه، اثرات فیزیکی_ کالبدی می باشد که این تاثیرات شامل: 1. از هم گسیختگی بافت: ایجاد بزرگراه باعث می گردد که محلات انسجام و سازمان فضایی و کالبدی خود را از دست بدهند که این آثار نه تنها به صورت فیزیکی عیان می گردند، بلکه تبعات اجتماعی نامطلوبی نیز به همراه خواهند آورد. 2. آلودگی هوا و آلودگی صوتی 3. افزایش بار ترافیک در خیابانهای عمود بر بزرگراه (گودرزی، 1377)

  • شاخص اقتصادی:[1]

این شاخص با ماهیت گذشته خود بسیار متفاوت می باشد به گونه ای که در گذشته باعث همبستگی بوده می باشد. امروزه تقسیمات فعلی شهرها اعم از واحد همسایگی، مجموعه های آپارتمانی، کویهای کارمندی و شهرکهای صنعتی  بنابر علت اصلی وجودیشان، عموما ضرورتهای صرفا اقتصادی می باشد و فاقد ارزشهای اجتماعی، اخلاقی و نظارتی (ارزشهای تقسیمات گذشته) می باشد (صمدی، 1372، ص 64). در مفهوم امروز محله های شهری، اشتراکاتی همچون اشتراک زبانی، قومی، دینی، مذهبی، صنفی و پیشه وری تا حدود زیادی اهمیت خود را از دست داده می باشد و اشتراک در توان مالی و در مورد محله های مساکن کارمندی، اشتراک شغلی، باعث همجواری و نه همسایگی ساکنین در محله ها می گردد. (هادی پور، 1388، صص 99 _ 101). در دوران معاصر تفاوت اقتصادی به گونه ای می باشد که باعث طبقه بندی اجتماعی شده می باشد که شامل طبقات مرفه، کم بر خوردار و غیر برخوردار می باشد.

 

[1] Economic Index

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه