پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای شهرداری تهران

0 Comments

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

طرح تفصیلی منطقه 1 شهر تهران:

در این طرح تقسیمات داخلی منطقه یک به تفکیک نواحی و محلات و برحسب محدوده، وسعت و جمعیت محاسبه شده می باشد. (بر اساس شاخص اداری و سیاسی)

مبانی، معیارها و مشخصات طرح پیشنهادی اصلاح حدود و تقسیمات داخلی منطقه:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تقسیمات پیشنهادی منطقه براساس مشخصات نواحی و محلات در سال 1385 نیز ارائه گردیده می باشد و در این تقسیمات پیشنهادی، مرز شمالی، جنوبی، شرقی و غربی نواحی بر اساس راه های ارتباطی مشخص گردیده می باشد.  بر اساس دیدگاه ها، تحولات کالبدی توسعه و سیاستهای مدیریتی کلان و عواملی موثر در آنها و با وجود عناصری مانند بزرگراه ها، شریان ها و یا بافت ها و کاربری ها می توان تغییرات حدود مرز و یا تقسیمات درونی را تشریح نمود. در این طرح عنوان می گردد که در نظر داشتن طبیعت زمین، توپوگرافی، رودخانه های هفت گانه از جنبه ویژگی های طبیعی خاص و حساسیتهای محیطی منطقه از یک سو، خصوصیات اجتماعی، تشابهات ساختار کالبدی_ فضایی محدوده ها ساخت و ساز شده از جنبه ویژگی های مصنوع در ارتباط با اراضی شهری منطقه از سوی دیگر الزامی می باشند. (مهندسین بافت شهر، 1384: 99_104) (مهندسین بافت شهر، 1386: 4_22).

در نهایت طرح تفصیلی، تقسیمات داخلی منطقه یک را بیشتر ازحیث تقسیمات نواحی مورد مطالعه قرار می دهد و نواحی 2 و 7 را به تبیین ذیل مورد مطالعه قرار می دهد:

مطلب دیگر :
پایان نامه ارشد-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1

ناحیه 2 منطقه 1: این ناحیه نیز مانند سایر نواحی منطقه از کاربری عمده مسکونی برخوردار می باشد اما قرار گیری مجموعه دانشگاهی شهید بهشتی در این ناحیه باعث تفاوت نسبی ساختار اجتماعی ساکنان آن شده می باشد و در رتبه بندی وضعیت اجتماعی_ اقتصادی بهترین جایگاه را در منطقه دارد. از نظر بافت کالبدی دارای شبکه ارتباطی منظم می باشد. در تقسیمات پیشنهادی برای مشخص تر شدن محدوده عملکردی هر ناحیه پیشنهاد تقسیم دو ناحیه 2 و 3 به سه ناحیه مجزا مطرح شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه