پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 تهران

0 Comments

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

3 برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران (1388_1384):

_ بر اساس برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران: 

ماده 73: در حوزه مدیریت شهری، لزوم بازنگری در تقسیمات کشوری با جهت گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی مطرح می باشد (هاشمی و دیگران، 1390: 192).

_ بر اساس لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران[1]:

ماده 152: دولت مکلف می باشد به مقصود استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی اقدام کند که به تهیه لوایح برای تحقق سیاستهای ذیل اقدام نموده می باشد:

  • بند ح: اتخاذ رویکرد توانمند سازی و مشارکت محلی بر اساس الگوی نیازهای انسانی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارائه خدمات اجتماعی، از طریق نظام انگیزشی برای پروژه های عمرانی کوچک متناسب با ظرفیت های محلی از طریق اعمال موارد در سطوح محلی و جلب مشارکتهای عمرانی(در نظر داشتن شاخص اجتماعی و فرهنگی) (لایحه برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی، 1382: 105).

[1] بر گرفته از متن کامل لایحه برنامه چهرم توسعه کشور (1384_1388)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟
مطلب دیگر :
دانلود مقاله رایگان دانلود پایان نامه ارشد-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه