پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری

0 Comments

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف تقسیمات محله ای:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تقسیمات کالبدی و ایجاد سلسله مراتب فضایی شهر در جهت اهداف و مقاصدی مانند اهداف اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و جزو آن انجام می شود که در ذیل بر نمونه هایی از آنها تصریح میشود: (اهداف تقسیم بندی محلات در گذشته)

  • گاهی برای سهولت اداره ی شهرها آنها را به محلاتی تقسیم کرده اند؛
  • در بعضی مواقع برای جدا کردن گروههای مختلف دینی و مذهبی از یکدیگر این امر صورت گرفته می باشد. مثل محله ی یهودیها زرتشتی؛
  • در بسیاری از شهرها جدایی طبقاتی جدایی محله را در برداشته می باشد نظیر محله ی اغنیا و فقرا؛
  • گاهی مسایل نظامی سیاسی به علت تقسیم بندی شهر مثل ارک و محله ی حاکم نشین که خود محلهای را تشکیل می داده می باشد؛
  • جدایی شغلی نظیر محله ی مسگرها؛
  • گاهی عوامل طبیعی مانند وجود رودخانه، تپه و جزو آن باعث جدایی محلات یک شهر از محله -دیگر شده می باشد. (پاپلی یزدی، 1366 ، (37- 98

اهداف تقسیم بندی محلات امروزه:

سازماندهی نظام تقسیمات در جهت کارآیی مدیریت شهری، اداره بهتر امور محلی، فراهم کردن زمینه برای عرضه ی خدمات و تامین بهتر نیازهای اساسی مردم و توسعه رفاه اجتماعی و اقتصادی، نظارت سیاسی و جلوگیری از ناهنجاری ها، فراهم کردن زمینه مساعد برای مشارکت مردم می باشد (حافظ نیا، 1379: 195).

مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه