تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

محله کوهسار: پرسش شوندگان محدوده محله را از شمال به کوه، از جنوب به محور یادگار امام و محله اوین، از شرق و شمال شرقی به درکه و از غرب با کوی فراز، سعادت آباد و جاده معدن عبدل آباد می دانند.

 • اصل وحدت و پیوستگی درون محله از مکتب ساختارگرایی و رویکرد توسعه پایدار:

_ کدامیک از عناصر مطرح شده در سوال شماره 22 (پرسشنامه پیوست)، برای تعیین قلمرو یک محله مناسب می باشد؟ (به ترتیب اولویت اظهار نمایید.)

محله درکه:

بر اساس پاسخ پرسش شونده (مردم و مسئولین) عناصر تعیین قلمرو یک محله مناسب (وضعیت مطلوب) به ترتیب اولویت دسته بندی شده می باشد: (جامعه آماری 162 نفر)

 1. ویژگیهای فرهنگی مشترک (مانند برپایی مراسم مذهبی، وجود تکایا، برپایی تئاتر و تعذیه های خیابانی می باشد که مردم همدیگر را می شناسند و مرز را به عنوان تصویر ذهنی به تصویر می کشند)
 2. ویژگیهای اجتماعی مشترک (مانند جلسات اجتماعی، ارتباطات بین همسایگان، حس تعلق و طرفداری از اهالی محله، رفت و آمد بین اهالی محله و مراودات اجتماعی که باعث می گردد مرز محله تعیین گردد)
 3. پارکها و فضاهای عمومی( در نظر داشتن ایجاد پارکها در مرز محلات)
 4. نمادهای هویت بخش (وجود یک مجسمه، درخت، مسجد، حمام، پارک و یا امامزاده)
 5. ویژگیهای تاریخی مشترک (اهالی یک محله بر اساس ویژگیهای تاریخی و نمادها و میراث تاریخی احساس مشترک و حس تعلق با یکدیگر دارند و مرز محله بر اساس مرز قدیمی محله تعیین می گردد)
 6. پیاده روها و کنار گذرها
 7. ویژگیهای اقتصادی مشترک (محله بندی بر اساس درآمد، ویژگیهای اقتصادی و اوضاع مالی اهالی انجام می گردد مانند محله غنی و فقیرنشین)

تقسیمات اداری و سیاسی (تصمیمات شهرداری ها، قوانین مصوب و اولویت طرح ها مرزبندی انجام می گردد)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

 1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
 2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 3. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

Published on :Posted on