بررسی میزان مشارکت و انسجام با توجه به رویکرد توسعه پایدار-دانلود پایان نامه

0 Comments

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی های جمعیتی[1]:

قیطریه آبادیی کوچک از بخش حومه شمیران می باشد و جمعیتش در فرهنگ جغرافیایی ایران (سال 1355) ، 5 تن ذکر گردیده می باشد (کریمان ،1355: 528). مساحت آن در سال 1385 حدود 1527116 متر مربع و تعداد 21352 نفردر حال حاضر در آن ساکن هستند (مختاری، 1389: 9).

ویژگی های اقتصادی:

دلیل شکل گیری این محله را نیز مانند بیشتر محلات شمیرانات می توان کشاورزی و باغداری دانست. افراد موثر در شکل گیری این منطقه کارگرانی بودند که برای دیگران کشاورزی و یا باغداری می کردند.[2]

تقسیمات کالبدی:

این محله در منطقه 1 ناحیه 7 واقع شده می باشد. این محله به علت تصمیمات سیاسی و اداری دارای معضلات مرزبندی می باشد. خیابان برادران ذاکری و میدان کتابی در گذشته جزء محله ی قیطریه بوده اند و امروزه از محله خود جدا گشته اند.

توسعه فیزیکی محله:

تا قبل از سال 1346 این محله یکپارچه بوده اما بعد از احداث اتوبان صدر به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم گردیده می باشد. از لحاظ بافت تغییرات عدیده ای کرده می باشد اما از نظر مرز محله تغییر زیادی نکرده می باشد.[3]

2-3-4 مطالعه شاخصهای تقسیمات محله ای در محلات مورد نظر منطقه 1 تهران:

1-2-3-4 درکه:

محله درکه بر اساس شاخص سیاسی و اداری، به دو بخش تقسیم شده و قسمتی از آن در منطقه یک و قسمتی از آن (محله کوهسار) در منطقه 2 قرار گرفته می باشد.  در تقسیم بندی محله علی رغم بافت قدیمی و منسجم اجتماعی موجود در محله به شاخص اجتماعی توجه ای نگردیده می باشد.

مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-مطالعه نظام حقوقی، قانونی، مدیریتی و اسناد فرادست ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شهرک یا محله کوهسار محله ای مرفه نشین در منطقه دو می باشد و حدود 2000 نفر جمعیت دارد. این محله در گذشته به نام لوار یا منصوریه، دارای مرغ داری،  معدن سنگ سبز و جمعیتی محدود بوده می باشد. به علت مسائل سیاسی و اجتماعی از درکه جدا گشته می باشد و از سویی مردم کوهسار نیز خواستار جدایی محله خود از محله درکه هستند (مصاحبه با دبیر دبیران شورایاران منطقه 1 شهر تهران)[4]. این تقسیم بندی باعث به وجودآمدن نوعی گسست اجتماعی، سردرگمی، اتلاف منابع، عدم ارتباطات و اتصالات صحیح و ناکارایی در ارائه خدمات شده می باشد.

[1] تمامی آمار و ارقام این بخش از مرکز آمار ایران در پیدا نمود شده می باشد.

[2] خانجانی، سند هویت محله قیطریه، سایت شهرداری تهران.

[3]  سید مهدی اعرابی : دبیر دبیران شورایان منطقه 1 و دبیر شورایاری محله اوین.

[4] سید مهدی اعرابی : دبیر دبیران شورایان منطقه 1 و دبیر شورایاری محله اوین.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه