تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی های جمعیتی[1]:

قیطریه آبادیی کوچک از بخش حومه شمیران می باشد و جمعیتش در فرهنگ جغرافیایی ایران (سال 1355) ، 5 تن ذکر گردیده می باشد (کریمان ،1355: 528). مساحت آن در سال 1385 حدود 1527116 متر مربع و تعداد 21352 نفردر حال حاضر در آن ساکن هستند (مختاری، 1389: 9).

ویژگی های اقتصادی:

دلیل شکل گیری این محله را نیز مانند بیشتر محلات شمیرانات می توان کشاورزی و باغداری دانست. افراد موثر در شکل گیری این منطقه کارگرانی بودند که برای دیگران کشاورزی و یا باغداری می کردند.[2]

تقسیمات کالبدی:

این محله در منطقه 1 ناحیه 7 واقع شده می باشد. این محله به علت تصمیمات سیاسی و اداری دارای معضلات مرزبندی می باشد. خیابان برادران ذاکری و میدان کتابی در گذشته جزء محله ی قیطریه بوده اند و امروزه از محله خود جدا گشته اند.

توسعه فیزیکی محله:

تا قبل از سال 1346 این محله یکپارچه بوده اما بعد از احداث اتوبان صدر به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم گردیده می باشد. از لحاظ بافت تغییرات عدیده ای کرده می باشد اما از نظر مرز محله تغییر زیادی نکرده می باشد.[3]

2-3-4 مطالعه شاخصهای تقسیمات محله ای در محلات مورد نظر منطقه 1 تهران:

1-2-3-4 درکه:

محله درکه بر اساس شاخص سیاسی و اداری، به دو بخش تقسیم شده و قسمتی از آن در منطقه یک و قسمتی از آن (محله کوهسار) در منطقه 2 قرار گرفته می باشد.  در تقسیم بندی محله علی رغم بافت قدیمی و منسجم اجتماعی موجود در محله به شاخص اجتماعی توجه ای نگردیده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شهرک یا محله کوهسار محله ای مرفه نشین در منطقه دو می باشد و حدود 2000 نفر جمعیت دارد. این محله در گذشته به نام لوار یا منصوریه، دارای مرغ داری،  معدن سنگ سبز و جمعیتی محدود بوده می باشد. به علت مسائل سیاسی و اجتماعی از درکه جدا گشته می باشد و از سویی مردم کوهسار نیز خواستار جدایی محله خود از محله درکه هستند (مصاحبه با دبیر دبیران شورایاران منطقه 1 شهر تهران)[4]. این تقسیم بندی باعث به وجودآمدن نوعی گسست اجتماعی، سردرگمی، اتلاف منابع، عدم ارتباطات و اتصالات صحیح و ناکارایی در ارائه خدمات شده می باشد.

[1] تمامی آمار و ارقام این بخش از مرکز آمار ایران در پیدا نمود شده می باشد.

[2] خانجانی، سند هویت محله قیطریه، سایت شهرداری تهران.

[3]  سید مهدی اعرابی : دبیر دبیران شورایان منطقه 1 و دبیر شورایاری محله اوین.

[4] سید مهدی اعرابی : دبیر دبیران شورایان منطقه 1 و دبیر شورایاری محله اوین.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه