پایان نامه ارشد-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1

0 Comments

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

ب) در دوره پهلوی دوم با دو گونه از تقسیمات شهری به قرار زیر مواجه هستیم:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تقسیمات شهری مبنای سرشماری سال 1345 خورشیدی که تهران دارای ده منطقه می باشد.
  • طرح جامع سال 1347 که تقسیمات شهری بر اساس چهار طبقه یا سطح (شامل محله، ناحیه، منطقه، محدوده شهری) به 10 منطقه تقسیم شده می باشد. خاستگاه این تقسیمات اصالت گرایی بود. در زمانی بین دو سرشماری 1345 و 1355 علیرغم تدوین اولین طرح جامع، تقسیمات شهری تهران به تبعیت از سرشماری تهران از ده منطقه در سال 1345 به 12 منطقه در سال 1355 تغییر نمود و ملاک اقدام شهرداری تهران قرار گرفت.

ت) پس از انقلاب اسلامی تقسیمات شهری به تبیین ذیل تغییر پیدا نمود:

  • در فاصله دو سرشماری در سالهای 1355 و 1365 الگوی تقسیمات منطقه ای شهرداری تهران مجددا تغییر نمود و محدوده ی شهر به 20 منطقه تقسیم گردید. تفسیمات کالبدی شهرداری تهران در دهه 1360 دارای سلسله مراتبی بود که در طرح جامع ساماندهی شهر تهران به ترتیب از کلان تا خرد با عنوان منطقه (20 تقسیم)، ناحیه (97 تقسیم) و محله (344 تقسیم) یاد شده می باشد. (دهه 1360)
  • طرح جامع ساماندهی تهران (1371) با افزودن یک سطح بر تقسیمات شهری سطوح مدیریتی و تقسیمات شهری را به چهار سطح افزایش دارد. این چهار سطح تقسیم بندی شامل 5 حوزه، منطقه، ناحیه و محله بود. خاطر نشان می گردد خاستگاه این تقسیم بندی حفظ تعادل جمعیتی بود.
  • در طرح راهبردی_ ساختاری توسعه و عمران شهر تهران (1385) سلسله مراتب تقسیمات شهری به ترتیب از کلان تا خرد شامل مجموعه شهری، شهر (محدوده شهر)، حوزه (سه گانه)، منطقه، ناحیه و محله می باشد ( مهندسین مشاور شاران، 1388: 1_4).
مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه-مطالعه نظام مدیریتی و اسناد فرادست ایران

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه