ژانویه 24, 2021

دانلود مقاله رایگان مطالعه نظام حقوقی، قانونی، مدیریتی -دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

در برنامه ریزی امروزی با توجه کم به شاخصهای فرهنگی و اجتماعی مرزبندی محله های شهری دچار نوعی بی هویتی شده اند و تقسیمات جدید شهرداری ضمن بی هویتی این محله ها، حس مکانی را دچار تزلزل ساخته می باشد. طریقه شتابان شهرنشینی، تأثیر موثری در زوال جایگاه محله های قدیمی داشته که ادامه آن موجب کاهش مشارکت مردمی با مدیریت شهری شده می باشد. شکل گیری محله های جدید در دوران شهرنشینی شتابان نیز اکثرا بر اساس همگونی های اقتصادی ساکنان بوده و این محله ها از انسجام اجتماعی کافی که محرکی برای مشارکت و همکاری آنان با مدیریت شهری گردد، برخوردار نیستند زیرا معیارهای محله نشینی که قبلا بر پایه مذهبی، قبیله ای، شغلی و قومی بود شکسته شده می باشد. ساخت شهرها در دوره معاصر با رویکرد شبه مدرن به سمت دور شدن از مواریث فرهنگی حرکت کرده می باشد و اختلال در محرمیت و حوزه نفوذ و احساس تعلق و وابستگی، آگاهی محیطی و کاهش ارتباط اجتماعی از مسائل مشهود در این سکونتگاه ها می باشد. محرمیت به عنوان تجلی عرصه انسانی در این مجموعه نمی تواند مصداق پیدا کند و استقلال در محرمیت که به امر مهم و حیاتی ایجاد شخصیت و آگاهی فرد در زندگی کمک می کند، در چنین مجموعه هایی به حداقل می رسد.

با مقایسه دو دوره گذشته و حال می توان نتیجه گرفت که عواملی در از بین رفتن مرزهای محله های قدیم تاثیر گذار بوده اند. مهمترین این عوامل، تحولات سطح شهر و تمایل به سرمایه گذاری ساختمانی، دسترسی های جدید و شبکه های جدید ارتباطی، تاسیسات و تجهیزات جدید ، کثرت احتیاجات فضایی و تنوع، مهاجریت و تنوع روابط اجتماعی، تغییر کاربری ها، ازدیاد روابط بازرگانی و اجتماعی، فشردگی روابط بین ساکنان، تمرکز واحدهای قدیمی خدمات در محله های سابق، شکل گیری مجموعه های مسکونی، تراکم ساختمانی و تغییر نوع احتیاجات و مصرف در فضاهای شهری می باشد.

تقسیم بندی محلات در گذشته بر اساس همبستگی اجتماعی، تجانس فرهنگی، پیروی افراد از آداب و رسوم واحد، روابط اجتماعی ارگانیک، تعلق به یک مجموعه، مرکز محله، شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه، سابقه تاریخی محلات و وجود مرکزیت در محله ها بوده می باشد. بافت کالبدی محله  در گذشته تبلور فضایی شرایط اجتماعی_ اقتصادی بود که موجب همگنی می گردید و روابط اجتماعی در شکل گیری استخوان بندی محله های قدیم موثر بود. تقسیم بندی محلات در حال بر اساس دسترسی و شبکه های معابر، کاربری ها و نحوه ی قرار گیری آنها، استقرار کاربری ها در سطح شهر، از بین رفتن بازار و انتقال عملکردهای تجاری به حاشیه خیابانها، اهمیت یابی بلوک ها، قوانین شهری (قانون اصلاح معابر سالهای 1309_ 1312_ 1347)، تراکم متوسط ناخالص جمعیت، تعریف لبه ها با در نظر داشتن خطوط ارتباطی، گسترش فیزیکی شهر و ظهور عناصر جدید شهری می باشد و امروزه تقسیم بندی صرفا بر اساس شاخص های فیزیکی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه