سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

فرهنگ سازمانی

مقصود از فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترک می باشد که اعضا نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می گردد. یک سیستم که اعضای ان دارای استنباط مشترک(از ان) هستند، از مجموعه ای ویژگی های اصلی تشکیل شده می باشد که سازمان به انها ارج می نهد و برای انها ارزش قائل می باشد. (رابینز، 1389،372)

 

1-8-3- فناوری اطلاعات

یکی از زیر ساخت های مدیریت دانش فناوری اطلاعات می باشد.از دیدگاه متخصصان، ظهور مدیریت دانش ریشه در پیشرفت تکنولوژی اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی دارد. بر اساس دیدگاه لیبوویتز(2001) مدیریت دانش به گونه قطعی ریشه در مهندسی دانش دارد. تکنولوژی اطلاعات ابزارهای جدیدی برای بهتر بجای آوردن فعالیت های ساخت سرمایه دانشی در اختیار قرار داده می باشد.(محمدی فاتح، سبحانی، محمدی،1390،59)

 

1-8-4- منابع انسانی

امروزه یکی از بارزترین مولفه های موفقیت سازمان ها در گرو نقشی می باشد که منابع انسانی می تواند اعمال کند ، سرمایه انسانی بالاترین و با ارزشترین سرمایه و بزرگترین دارایی هرسازمان و کشوری به شمار می رود، اگر چه در هیچ ترازنامه و حساب سود و زیانی آورده نمیشود اما نتیجه سود و زیان سازمانها را رقم می زند، تنها سرمایه‌ای می باشد که با بهره گیری بیشتر کاهش نیافته و بصورت فزاینده توسعه پیدا می کند کلید توسعه سازمانها و کشورها نیروی انسانی کارآمد می باشد. (یعقوبی، 1388)

 

 

 

1-8-5- مدیریت دانش

مدیریت دانش، فرایند سیستماتیک منسجمی می باشد که ترکیب مناسبی از فناوری های اطلاعاتی و تعامل انسانی را به کار می گیرد تا سرمایه های اطلاعاتی سازمان را شناسایی،مدیریت و تسهیم کند.(فاتح وهمکاران ،1390،16-15)

 

1-9- تعریف عملیاتی  متغیر های پژوهش

در این بخش به تعریف عملیاتی متغیرها می پردازیم:

 

1-9-1- فرهنگ سازمانی

آینه تمام‌نمای ویژگی‌ها، خصلت‌ها، قوت ها و ضعف های یک سازمان بوده و چهره آنرا از نظر پایبندی‌های کارکنان به ارزش‌ها، اصول، باورها، توجه‌ها و سایر اعتقادات مربوطه نشان می دهد(یینگ و بن احمد،[1] 2009).

 

1-9-2- ساختار سازمانی

ساختار یکی از اجزای سازمان می باشد که از عنصر پیچیدگی، رسمیت، و تمرکز تشکیل شده می باشد. دراین پژوهش ابعاد رسمیت و تمرکز مورد توجه می باشد.

 

1-9-3 – فناوری اطلاعات

شامل محدوده وسیعی از اختراعات و رسانه های ارتباطی می باشد که سیستمهای اطلاعاتی و افراد را به همدیگر مرتبط می کنند، مانند ایمیل، کنفرانس صوتی و ویدئویی، اینترنت و نرم افزارها و سخت افزارها (طبرسا و اورمزی، 1387)

 

1-9-4 – منابع انسانی

مهمترین سرمایه دانشی یک سازمان بوده و منبع خلاقیت در آن به شمار می آید، زیرا افزایش قابلیت های کارکنان تاثیر مستقیمی بر بهبود نتایج مالی سازمان دارد(ابیسکرا و گادری،[2] 2004). در این پژوهش استخدام و تخصص، و یادگیری منابع انسانی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

1-10- مدیریت دانش

استقرار مدیریت دانش: شامل مجموعه فرآیند اکتساب، حفظ، تولید، بکارگیری و اشتراک دانش می باشد(هانگ و همکاران، 2011).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-11-  قلمرو پژوهش(زمانی، مکانی ،  موضوعی)

قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی این پژوهش در مورد  مدیریت دانش می باشد.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این پژوهش شرکت های تولیدی استان گیلان هستند

قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این پژوهش نیز بازه زمانی اسفند 92 تا شهریور 93 می باشد.

[1] Yiing and Bin Ahmad

[2] Abeysekera and Guthrie

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان می باشد.

1-6- اهداف فرعی

  1. سنجش اندازه تاثیرفناوری اطلاعات بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  2. سنجش اندازه تاثیر ساختار سازمان بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  3. سنجش اندازه تاثیر منابع انسانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  4. سنجش اندازه تاثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  5. توصیف متغیرها و اصل پژوهش