سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

مکاتب مدیریت دانش

یکی از صاحب نظران سه نوع مکتب مدیریت دانش را مورد بحث قرار می دهد. اومعتقد می باشد که مکتب دیگاه خاصی را دنبال می کند و هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد یکی از دیگری بهتر می باشد. این سه مکتب عبارتند از: مکتب اقتصادی، مکتب سازمانی و مکتب راهبردی.

 

2-1-6-1-  مکتب اقتصادی

این مکتب بر درامد تمرکز دارد  و هدف ان بهره برداری از دارایی های دانشی سازمان می باشد. به عبارت واضح تر، این مکتب به گونه صریح به حفظ و بهره برداری از دارایی های دانشی یا فکری شرکت به مقصود تولید درامد می پردازد. این مکتب به دانش مثابه یک دارایی توجه می کند. دارایی های دانشی یا فکری عبارتند از: حق انحصاری اختراعات، علائم تجاری، حق انحصاری بهره برداری و دانش فنی. پس، این مکتب بیشتر به بهره برداری از دانش توجه دارد تا خلق ان.

 

2-1-6-2- مکتب سازمانی

 این مکتب بهره گیری از ساختارهای سازمانی یا شبکه های روابط را برای تسهیم یا ذخیره سازی دانش مورد توجه قرار می دهد. در این مکتب از گروه های تسهیم تجربه بهره گیری می گردد. این گروه های اجتماعی متشکل از افراد درون یا بین سازمانی با منافع، یا مسئله، یا تجربه مشترکند که با یک هدف سازمانی مشخص طراحی و تشکیل می گردد. تحقیقات نشان می دهد که افراد اغلب به صورت رایگان و غیر رسمی تجارب خود را تسهیم می کنند. در نتیجه سازمان ها بایستی این نوع محیط ها را خلق و تقویت کنند. به عبارت روشن تر، گروه های تسهیم تجارب متشکل از افرادی هستند که به گونه غیر رسمی در کنار یکدیگر به خلق و تبادل دانش،  ودر طی ان به توسعه قابلیت های اعضای خود می پردازند. این گروه ها با تیم های پروژه که اعضای شان توسط مدیریت تعیین می شوند، متفاوتند.

2-1-6-3- مدیریت دانش و مدیریت  استراتژیک

این مکتب مدیریت دانش را به عنوان یک بعد استراتژیک رقابتی در نظر می گیرد. در حقیقت، در این مکتب مدیریت دانش به عنوان جوهره استراتژی شرکت در نظر گرفته می گردد. مکتب استراتژیک بر مزیت رقابتی تمرکز دارد که هدف در ان شناسایی، بهره برداری و خلق قابلیت های دانشی می باشد(احمدی و صالحی، 1389،49).

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان می باشد.

1-6- اهداف فرعی

  1. سنجش اندازه تاثیرفناوری اطلاعات بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  2. سنجش اندازه تاثیر ساختار سازمان بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  3. سنجش اندازه تاثیر منابع انسانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  4. سنجش اندازه تاثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  5. توصیف متغیرها و اصل پژوهش