پایان نامه مدیریت:نقش تاثیر منابع انسانی بر استقرار مدیریت دانش

0 Comments

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدل فرایندهای مدیریت دانش در پژوهش حاضر

دراین پژوهش برای انتخاب ابعاد مربوط به فرایندهای مدیریت دانش از مدل بوکوتیز و ویلیامز بهره گیری شده می باشد. این مدل دارای هفت مرحله میباشد.

 1. به دست آوردن دانش: بهره گیری از ابزار های مختلف جهت دستیابی به دانش، کتابخانه و بخش اسناد نمونه هایی از این ابزار هستند.
 2. به کار بردن دانش: بهره گیری از دانش به دست امده در صورت مفید و مناسب بودن.
 3. یادگیری: درس گرفتن و آموختن از تجربیات به دست آمده
 4. تسهیم و مبادله دانش: انتقال و رد و بدل شدن دانش اعضای سازمان بین یکدیگر، تا فرهنگ” تسهیم دانش قدرت می باشد” جایگزین ” دانش قدرت می باشد” گردد.
 5. ارزیابی دانش: مورد سنجش قرار دادن وضعیت دانش و دارایی های دانشی سازمان.
 6. ایجاد و تثبیت دانش: توانایی سازنان در به وجود آوردن و تولید دانش و همچنین تثبیت و حفاظت آن در سازمان
 7. بهره گیری بهینه از دانش: بهره گیری کامل و بهینه سازمان از دانش موجود در زمانی که فرصت و جایگاه جدیدی برای سازمان به وجود می آید، قبل از اینکه از منابع برون سازمانی بهره گیری گردد.(مقیمی، رمضان، 1392،40)

 

2-2- بخش دوم: عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش

دانش به عنوان منبع اصلی سازمان ها تلقی می گردد.چنانچه سازمان ها  بخواهند به مدیریت دانش به عنوان یک سرمایه سازمانی بپردازند، بایستی عوامل زیر ساختی مناسبی را فراهم اورند(حسن زاده، 1387).پس از نزدیک به سه دهه پژوهش، مدل سازی و پیاده سازی آندر سازمان های بزرگ و کوچک، هنوز یک مقوله سازمان-وابسته می باشد و نمی توان ابتکارها، استانداردها ، مدل ها و بهروش های یکسانی را، که قابل تعمیم به سازمان های پرشماری باشند، در این زمینه پیدا نمود. بنگاه هایی که می خواهند احتمال بقای خود در نیمه نخست قرن بیست و یکم را افزایش دهند، چاره ای غیر از جدی گرفتن مدیریت دانش ندارند(دالکیر، 1392،1)

مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه مدیریت:سنجش تاثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت دانش

زیر ساخت ها نیروهای پیش برنده برای استقرار مدیریت دانش در سازمان هستند که نه تنها کارکنان را تشویق به خلق دانش می کنند بلکه زمینه مناسبی را برای تسهیل در انتقال دانش و تجربیات اعضای سازمان فراهم می کنند و اجازه می دهند دانش سازمانی به صورتی منظم و متناسب در سراسر سازمان رشد کند. زیر ساخت های مدیریت دانش ساز و کار هایی هستند که سازمان ها را قادر به کسب،خلق،نگهداری، تسهیم و به کارگیری دانش در سازمان می کنند (یه ولایی و هو ، 2006)

زیر ساخت های مدیریت دانش به عنوان ستون فقرات مدیریت دانش مورد توجه قرار گرفته اند و تقریبا همه ی سازمانهایی که مدیریت دانش را با موفقیت به کارگرفته اند به نیاز و اهمیت وجود زیر ساختی حمایتگر و اشکار برای پشتیبانی از نظام مدیریت دانش به خوبی واقفند، لذا این واقعیت که کارایی و تاثیر کاربرد مدیریت دانش در سازمان نیازمند وجود زیرساخت هایی قوی و مناسب می باشد تایید می گردد (زعیم و تاتگلو ، 2007) .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان می باشد.

1-6- اهداف فرعی

 1. سنجش اندازه تاثیرفناوری اطلاعات بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
 2. سنجش اندازه تاثیر ساختار سازمان بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
 3. سنجش اندازه تاثیر منابع انسانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
 4. سنجش اندازه تاثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
 5. توصیف متغیرها و اصل پژوهش