سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان می باشد.

 

1-6- اهداف فرعی

  1. سنجش اندازه تاثیرفناوری اطلاعات بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  2. سنجش اندازه تاثیر ساختار سازمان بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  3. سنجش اندازه تاثیر منابع انسانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  4. سنجش اندازه تاثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  5. توصیف متغیرها و اصل پژوهش

 

1-7- فرضیات اصلی پژوهش

بر اساس اهداف تعریف شده فرضیه های زیر متصور می باشد:

فرضیه 1 : بین فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت دانش ارتباط معنی داری هست.

فرضیه 2 : بین ساختار  سازمانی با استقرار مدیریت دانش ارتباط معنی داری هست.

فرضیه3 :  بین توانایی منابع انسانی با استقرار مدیریت دانش ارتباط معنی داری هست.

فرضیه4 : بین فناوری اطلاعات  با استقرار  مدیریت دانش ارتباط داری معنی هست.

 

1-8- تعریف مفهومی متغیر های پژوهش

در این بخش به تعریف متغیر های پژوهش می پردازیم:

 

1-8-1- ساختار سازمانی

چارچوبی می باشد که مدیران برای تقسیم و هماهنگی فعالیت‌های اعضای سازمانی آن را ایجاد می‌کنند که سازمان بر اساس آن بنا می گردد و منعکس کننده اهداف و برنامه ها می باشد (بن موسی،[1] 2009). ساختار یکی از اجزای سازمان می باشد که از عنصر پیچیدگی، رسمیت، و تمرکز تشکیل شده می باشد. ساختار سازمانی تصریح می کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که بایستی رعایت شوند کدامند؟ ساختار در بیشتر کتاب ها از سه بعد تشکیل شده می باشد.

پیچیدگی، حدود تفکیک درون سازمانی را نشان می دهد. حدی که یک سازمان برای جهت دهی رفتار کارکنانش، به قوانین، مقررات و رویه ها متکی می باشد رسمیت نام دارد. تمرکز، به جایی که اختیار تصمیم گیری در آنجا متمرکز می باشد، تصریح دارد. (الوانی، دانایی فرد، 1391،22)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] BenMoussa

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان می باشد.

1-6- اهداف فرعی

  1. سنجش اندازه تاثیرفناوری اطلاعات بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  2. سنجش اندازه تاثیر ساختار سازمان بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  3. سنجش اندازه تاثیر منابع انسانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  4. سنجش اندازه تاثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  5. توصیف متغیرها و اصل پژوهش