سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

مفاهیم مدیریت دانش

در این بخش برای درک بهتر مفهوم مدیریت دانش، داده، اطلاعات، دانش ونیز فرایند تبدیل داده به دانش را تبیین می دهیم.

مفهوم مدیریت دانش برای مدت‌های مدیدی به صورت عملی اما غیررسمی مورد بهره گیری واقع شده‌ می باشد. پس به مقصود درک بهتر مهفوم مدیریت دانش آغاز به مطالعه مفاهیم داده، اطلاعات و دانش و تفاوت و ارتباط میان آنها بپردازیم.دانش، نه داده می باشد و نه اطلاعات، هرچند به هردو مربوط بوده و تفاوت‌ آنها لزوما ماهوی نیست و صرفا از نظر مراتب با هم متفاوتند.داده، اطلاعات و دانش مفاهیمی نیستند که‌ بتوان آنها را به جای هم مورد بهره گیری قرار داد.درک این سه واژه و چگونگی رسیدن از یکی به دیگری، اهمیت زیادی در موفقیت کارهای علمی دارد.

 

2-1-5-1- داده

داده از فعل لاتین do,dare به معنای دادن مشتق شده می باشد و مناسب ترین کاربرد را برای اظهار حقایق غیر منظم و ناآگاهانه دارد( سرلک و فراتی،1387،9) داده، شامل توصیف مقدماتی از اشیا و رویدادها، فعالیت ها و مبادلات می باشد که ثبت، طبقه بندی و ذخیره شده اند، اما طوری مرتب نشده اند که معنی خاصی را برسانندو می توانند به صورت عددی، حرفی، شکلی و صدایی باشند(توربان و دیگران،2005، 52).

داده شامل حقایق ساختار نیافته درمورد رویدادها، اهداف یا افراد می باشد(اریسون و فیتزگراد،17)

داده یک واقعیت و یا یک مورد از یک زمینه خاص بدون ارتباط به دیگر چیزهاست.داده‌ها حقایق و واقعیت‌های خام هستند.داده‌ها منعکس‌کننده تعاملات و مبادلات کامل و واحد و منسجمی‌ هستند که تحت عنوان جزء ناچیز از آنها یاد می گردد.این اجزاء در پایگاه‌های داده، ذخیره و مدیریت‌ می شوند.داده‌ها حداقل متن را دارند و به تنهایی مفهوم موضوع بزرگتری را القا نمی‌کنند، تا زمانی‌ که مورد پردازش واقع شوند.داده‌ها، رشته واقعیت‌هایی عینی و مجرد در مورد رویدادها هستند.از دیدگاه سازمانی، داده‌ها یک سلسله معاملات ثبت شده منظم تلقی شده‌اند. «21»، «001»و«ژاپن»، نمونه‌هایی از داده هستند.بدون ارائه توضیحات بیشتر، هیچ برداشتی از این سه داده صورت نمی‌پذیرد. هریک از این داده‌ها ممکن می باشد بیانگر زمان، مقدار، وزن، مبلغ، اندازه، ماهی از سال و…باشند. (قربانی، 1388)

 

2-1-5-2- اطلاعات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اطلاعات از فعل لاتین inform,information به معنای شکل دادن مشتق شده می باشد. اطلاعات عبارتست از مجموعه ای از داده ها هستند که در ذهن دریافت کننده آنها ایجاد معنی می کنند. اطلاعات بایستی به دریافت کننده چیزی را ارایه نماید که او تا به حال نمی دانست و نمی توانست پیش بینی کند. به بیانی دیگر اطلاعات داده هایی هستند که پردازش، تبدیل و ترکیب شده اندتا شکل معنا داری بگیرند و آگاهی بیشتری را به فرد منتقل کنند ( سرلک و فراتی،1387،10).

اضافه کردن زمینه و تفسیر به داده‌ها و ارتباط آنها به یکدیگر، موجب شکل‌گیری اطلاعات‌ می گردد.اطلاعات داده‌های ترکیبی و مرتبط همراه با زمینه‌ و تفسیر آن می باشد.ارتباط داده‌ها ممکن می باشد اظهار‌کننده‌ اطلاعات باشد.ممکن می باشد صرفا ارتباط داده‌ها به اطلاعات‌ منجر نگردد.مگر یان که موجب درک مفهوم آنها باشد. اطلاعات در حقیقت داده‌های اختصار شده را دربر می‌گیرد که گروه‌بندی، ذخیره، پالایش، سازماندهی و تحلیل‌ شده‌اند تا بتوانند زمینه را روشن سازند.می‌توان با مطالعه‌ اطلاعات به اتخاذ تصمیمات پرداخت.اطلاعات معمولا شکل اعداد و ارقام، کلمات و گزاره‌های انباشته شده را به‌ خود می‌گیرند و اعداد و گزاره‌ها را به صورت اختصار شده‌ ارائه می‌کنند.(قربانی، 1388) اطلاعات زمانی حاصل می گردد که بین داده ها در بعد زمانی و مکانی ارتباط ایجاد گردد. این ارتباط می تواند بین داده ها یا داده ها و اطلاعات مستقر گردد. بنابر این اطلاعات تا حدودی دارای زمینه می باشد و اشخاص می توانند بر اساس تطابق داشته های قبلی خود آن را درک و تعبیر کنند. (حسن زاده، 1386،7-6)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان می باشد.

1-6- اهداف فرعی

  1. سنجش اندازه تاثیرفناوری اطلاعات بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  2. سنجش اندازه تاثیر ساختار سازمان بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  3. سنجش اندازه تاثیر منابع انسانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  4. سنجش اندازه تاثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  5. توصیف متغیرها و اصل پژوهش