سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهمیت و ضرورت مدیریت دانش

در کشورهای پیشرو در اقتصاد جهانی اهمیت دانش به عنوان یک منبع در مقایسه با سایر منابع چنان افزایش یافته که به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده استاندارد زندگی می باشد.انقلاب دانشی در کاهش فاصله بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تأثیر تعیین کننده ای اعمال می کنند (حسن زاده،1386،3). به مقصود کسب موفقیت در محیط سازمانی-رقابتی امروز ، شرکت ها نیازمند آن هستند که از اشتباهات گذشته خود درس بگیرند و آن ها را تکرار ننمایند. مدیریت دانش، ارایه کننده نظری سنجیده و اصولی برای تضمین به کار گیری کامل دانش پایه سازمان همراه نیروی بالقوه مهارت ها و شایستگی ها، افکار، نوآوری ها و ایده های فردی به مقصود ایجاد سازمانی موثرتر و پویاتر می باشد(زرگرپور و همکاران،1392،7).

سازمان هایی که دانش خود را مدیریت می کنند به سطح بالایی از بهره وری دست می یابند. سازمان ها با دسترسی بیشتر به دانش کارکنان خود می توانند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند، فرایند ها را بهینه سازی کنند، از تکرار کار ها کاسته و بر نوآوری خود بیافزایند و در نهایت یکپارچگی و همکاری خود را ارتقا بخشند (حسن زاده،1386،38). مدیریت دانش فرایندی می باشد که به سازمان‌ها یاری می کند اطلاعات مهم را بیابند، گزینش، سازماندهی‌ و منتشر کنند و تخصصی می باشد که برای فعالیت‌هایی زیرا حل معضلات، آموختن پویا، برنامه‌ریزی‌ راهبردی و تصمیم‌گیری ضروری می باشد.تعریف اسوان از مدیریت دانش یکی از بهترین تعاریف قلمداد می گردد:مدیریت دانش هرگونه فرایند یا اقدام تولید، کسب، تسخیر، ترویج و جامعه‌پذیری و کاربرد آن‌ می باشد، در هرجایی که دانش استقرار یابد، یادگیری و عملکرد سازمان را افزایش می‌دهد.کویتز مدیریت‌ دانش را چنین تعریف می‌نماید:فرایندی که از آن طریق سازمان به ایجاد سرمایه حاصل از فکر و اندیشه‌ اعضاء و دارایی مبتنی بر دانش می‌پردازد(قربانی، 1388)

مدیریت دانش منافع زیادی برای سازمان ها دارد. منافع مدیریت دانش در یک سازمان دو سطح دارد:

در سطح فردی، مدیریت دانش به کارکنان امکان می دهد که مهارت ها و تجربیات خود را از طریق همکاری با یکدیگر و سهیم شدن در دانش آن ها و یادگیری ارتقا دهند تا به رشد حرفه ای دست یابند. در سطح سازمانی، مدیریت دانش چهار منفعت عمده برای یک سازمان دارد: ارتقای عملکرد سازمان از طریق افزایش کارآیی، بهره وری، کیفیت و نوآوری.(حسن زاده،1386،38)

در واقع، برای سازمان های امروز خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی هر کدام به مثابه پله های نردبان ترقی هستند که بایستی با آگاهی کامل و موفقیت طی گردد (فرهنگی و صفرزاده، 1387). نتایج تحقیقات بعضی از محققان نیز نشان می دهد که 56 درصد کسب و کارهای کارآفرینانه در چهار سال اول شروع فعالیتشان ورشکست می شوند(کروگر،[1] 2007: 101). در چنین شرایطی، مدیریت دانش ضامن موفقیت و بقای سازمان ها تلقی می گردد (مدهوشی[2] و همکاران، 2010: 57). کینگ و همکاران (2008) مدیریت دانش را یک فرآیند ساختارمند برای خلق، کسب، تسهیم، انتقال و بکارگیری دانش ضمنی و عینی بعنوان دارایی سازمانی برای تشویق نوآوری تعریف کرده اند. آنها در پژوهش های خود تأکید کردند که فرآیندهای مدیریت دانش، رشته های زنجیرواری هستند که تنها زمانی می توانند منجر به ایده پردازی، نوآوری، بهبود عملکرد و کسب مزیت رقابتی پایدار شوند، که این شاخص ها به صورت نظام مند از همدیگر پشتیبانی کنند(کینگ و همکاران، 2008: 168).


[1] Kroeger

[2] Madhoushi

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان می باشد.

1-6- اهداف فرعی

  1. سنجش اندازه تاثیرفناوری اطلاعات بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  2. سنجش اندازه تاثیر ساختار سازمان بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  3. سنجش اندازه تاثیر منابع انسانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  4. سنجش اندازه تاثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  5. توصیف متغیرها و اصل پژوهش