منبع تحقیق درباره ERP، اندازه گیری، ISO

0 Comments

که بهتر است توسط چوب پنبه پوشانیده شود. شیر انتهایی کلونجر چک شود که بسته باشد همچنین مقداری بالاتر از سطح شیر با آب مقطر پر شود، این کار برای آن است تا اسانس جمع آوری شده به دیواره کلونجر نچسبد وهدرروی نداشته باشد. برای آغاز کار منبع حرارت روشن شده وزمان شروع آزمایش ثبت می شود. اسانس به دلیل ترکیبات خود معمولا دارای چگالی کمترازآب است و به همین خاطر روی آب قرارمی گیرد. کل زمان اسانس گیری چهار ساعت است و بیشترین مقدار اسانس جمع آوری شده در یک ساعت اول است. پس از خاتمه کار شیرخروجی کلونجر با احتیاط باز شده و اسانس در ظرف مخصوص خود ریخته میشود. اسانس حاصله ممکن است دارای آب باشد پس از سولفات سدیم برای جذب آب استفاده میشود.
3-6- اسانس گيري اندام هوايي گياه رزماری با دستگاه کلونجر :
50 گرم ازپودرگياه خشک شده ( اندام هوايي ) در 500 سی سی اب مقطر ( نسبت 1:10 ) در دستگاه کلونجر قرار داده شد وپس از گذشت 3 ساعت اسانس آن جدا گردید که توسط ان- هگزان اسانس را از جداره های لوله ( کلونجر ) جدا کرده و جهت آبگيري از کمی سولفات سدیم استفاده شد. اسانس آبگيري شده در ظرف تيره دربسته جمع آوري شد و در دماي 4 درجه سانتي گراد نگهداري شد. نمونه های مذکور جهت آناليز کروماتوگرافي گازي ـ جرمي به بخش طيف سنجي دانشکده ی بهداشت دامغان و تعدادی نیز به دانشگاه ازاد دامغان جهت انالیز GC ارسال شد. يافته ها در بخش نتايج آورده شده است.
3-7- اندازه گیری مقدار سرب موجود در گیاه رزماری :
برای اندازه گیری مقدار سرب موجود در گیاه رزماری در دو فصل بهار ( اردیبهشت ماه ) و پاییز ( اذر ماه ) 0.5 گرم از نمونه کاملا خشک و پودر شده گیاه مورد نظر را در یک بشر 250 سی سی ریخته و 5 سی سی 3HNO و 5 سی سی اب مقطر به ان می افزاییم و به مدت یک ساعت بوسیله هیتر در دمای 50 درجه سانتیگراد نگه داشته تا نمونه های پودر شده گیاهی کاملا حل شوند. و در ادامه نمونه های اماده شده را به حجم 50 سی سی رسانده و به ازمایشگاه برای اندازه گیری مقدار سرب موجود در این گیاه فرستاده شد. يافته ها در بخش نتايج آورده شده است.
فصل چهارم
نتایج

4-1- ترکیبات
اسانس ها با توجه به ترکیب های شیمیایی که دارند به چند گروه از جمله هیدروکربونها، الکل ها، آلدئیدها، ستون ها، استرها، فنل ها، اترهای فنلی، اکسیدها، پراکسیدها، ترکیب های گوگردی و ترکیب های ازت دار طبقه بندی می شوند. معمولا ترکیب های شیمیایی اسانس ها بر اساس مبدا بیوسنتز آن ها به دو طبقه زیر تقسیم می شوند:
1- مشتقات ترپن ها که از طریق واکنش استات – اسید موالیک به وجود می آیند.
2- ترکیب های عطری که از طریق اسید و فنیل پروپانوئید ساخته می شوند.
مادۀ متشکله اصلی برگ و سرشاخه‌های گیاه رزماری را روغن فرار تشکیل می‌دهد فارماکوپه گیاهی بریتانیا میزان روغن فرار رزماری را ۱% حجم در وزن ذکر کرده است، ولی میزان روغن فرار این گیاه در نقاط مختلف دنیا بین ۵/۰ تا ۵/۲ درصد گزارش شده است. عمده‌ترین ترکیبات موجود در روغن فرار گیاه را ۱و۸ ـ سینئول، بورنئول، کامفن، بورنیل استات، آلفاپینن و بتاپینن تشکیل می‌دهند که بسته به شرایط جغرافیائی محل کشت گیاه، میزان و درصد هریک از این مواد متغیر می‌باشد.
-1-1-4مهمترين تركيبات موجود در اسانس رزماری :
1) آلفاپینن (16H C10)

2) کامفن

3) بتاپینن

4) 3- اکتانون (C8H16O)

5) بتامیرسن

6 )1و8 سینئول (C10H18O)

سایر ترکیبات طبیعی موجود در برگ و سرشاخه‌های گلدار رزماری شامل این دسته‌ها می‌شود:
فلاونوئیدها مانند جنکوانین 1 و لوتئولین 2، اسیدهای فنلی مانند اسید رزمارینیک 3، دی‌ترپن‌ها، تری‌ترپن‌ها، تانن‌ها، مواد تلخ، رزین، ساپونین، پروتئین، چربی، کربوهیدرات، فیبر، برخی املاح و ویتامینها.35
2-4- چگونگی انتخاب مناطق برای جمع اوری گیاه رزماری و شرایط جغرافیایی :
نحوه و چگونگی انتخاب این مناطق به اینصورت انجام گرفت که در نقاط مختلف شهر مشهد برای پیدا کردن این گیاه جستجو انجام گرفت که بسته به شرایط مورد نظر، که در محدوده زیر 100 متر دکل فشار قوی برق و دکل BTS و خارج از محدوده دکل فشار قوی برق و دکل BTS که با توجه به شرایط گفته شد از 5 نقطه مختلف شهر در نهایت تلاش و جستجوی زیاد جمع اوری شد که از هر نمونه جمع اوری شده با استفاده از دستگاه کلونجر اسانس گرفته و نمونه ها برای گرفتن طیفGC و GC-MS فرستاده شد که نتایج در ادامه اورده شده است.
گیاه رزماری در یک فاصله ی زمانی، دراردیبهشت ماه(فصل بهار)در طول یک روز در مشهد و از 5 مکان مختلف از اندام هوایی گیاه شامل برگ جمع اوری شد که این 5 مکان با شرایط جغرافیایی خاص خود بسته به محل و مدت کشت، خاک، میزان کوددهی، ابدهی و … ، و با توجه به اینکه جمع اوری ان در این فصل(بهار)انجام گرفت از نظر مکان و محل مورد بررسی به صورت زیر می باشد :
1-پارک ملت( ورودی سمت فلکه ی پارک ) که خارج از محدوده ی دکل فشار قوی برق و BTS می باشد، که از نظر شرایط جغرافیایی گیاهی چند ساله و کشت ان در ورودی این پارک می باشد.
2-فلکه ی نمایشگاه ( واقع در زیر دکل فشار قوی برق)، که از نظر شرایط جغرافیایی گیاهی چند ساله و کشت ان در داخل فلکه و تقریبا در فاصله دورتری از مرکز شهر می باشد که تصویر گویای این مورد است.

مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استرس، خانواده ها، حمل و نقل

3-بلوار صد متری، دور برگردان خین عرب ( خارج از محدوده ی دکل فشار قوی برق و BTS می باشد)، که از نظر شرایط جغرافیایی کنار جاده کمربندی و گیاهی چند ساله و کشت ان در داخل پارک و می باشد.
4-بلوار شاهد، بین چهارراه حجاب و اندیشه ( واقع در زیر دکل BTS ) که از نظر شرایط جغرافیایی گیاهی چند ساله و کشت ان در وسط بلوار می باشد که تصویر گویای این مورد می باشد.

5-ترمینال( واقع در زیر دکل فشار قوی برق) که از نظر شرایط جغرافیایی گیاهی 2 ساله و کشت ان در گلخانه می باشد که تصویر گویای این مورد می باشد.

4-3- نتایج طیفهای GC-MS در اردیبهشت ماه ( بهار) :
4-3-1- جدول نتایج GC-MS :
جدول نتایج GC-MS بدست امده از پنج نقطه مختلف که بترتیب شماره گذاری همانگونه که در صفحه قبل توضیح داده بصورت زیر امده است:

امواج فشار قوی برق(منطقه گلخانه ای(5))
امواجBTS(4)

فاقد امواج(3)
امواج فشارقوی برق(منطه غیر گلخانه ای(2))
فاقد امواج(1)
نام
) فرمول شیمیایی)

ردیف

درصد
زمان بازداری
درصد
زمان بازداری
درصد
زمان بازداری
درصد
زمان بازداری
درصد
زمان بازداری

0.72
20.024
_
_
0.28
8.780
0.26
8.780
0.33
8.786
Tricyclene

1
_
_
27.65
9.301
26.14
9.312
_
_
22.89
9.307
ALPHA.-PINENE

2
5.27
9.919
6.75
9.907
6.55
9.913
6.12
9.913
7.66
9.919
Camphene

3
_
_
0.44
10.176
_
_
0.49
10.182
0.37
10.182
Verbenene 3-Thujen-2-ol, stereoisomer
4
_
_
1.58
11.143
2.19
11.143
1.07
11.149
2.60
11.155
2-.BETA.-PINENE

5
_
_
1.57
11.733
1.51
11.727
2.59
11.727
1.63
11.739
3-Octanone (CAS)

6
_
_
2.44
11.893
_
_
2.73
11.899
2.11
11.904
.beta.-Myrcene

7
_
_
0.55
12.699
0.59
12.969
0.45
12.969
0.43
12.969
.alpha.-Terpinene

8
0.80
13.329
_
_
_
_
_
_
0.67
13.329
Benzene,1-methyl-2-(1-methylethyl(

9
2.97
13.501
3.99
13.501
4.06
13.506
4.27
13.507
3.65
13.507
dl-Limonene

10
12.51
13.632
7.07
13.604
7.73
13.604
7.99
13.604
6.81
13.610
1,8-Cineole

11
_
_
1.01
14.874
1.06
14.874
0.64
14.874
0.72
14.874
gamma.-Terpinene

12
_
_
1.18
16.173
1.25
16.173
0.88
16.173
0.84
16.173
.ALPHA.-TERPINOLENE

13
_
_
3.16
16.751
3.10
16.751
3.41
16.751
2.60
16.751
DELTA .3-Carene

14
_
_
_
_
_
_
_
_
0.51
17.810
Filifolone Bicyclo[2.2.2]oct-2-ene

15
16.04
18.605
9.92
18.576
8.74
18.576
8.92
18.576
9.11
18.576
Camphor

16
_
_
_
_
0.27
19.303
0.43
19.303
0.27
19.314
Bicyclo[3.1.1]heptan-3-one, 2,6,6-trimethyl-, (1.alpha.,2.alpha.,5.alpha.)-Bicyclo[3.1.1]heptan-3-one, 2,6,6-trimethyl-, (1.alpha.,2.beta.,5.al
pha.)- (CAS)
17
_
_
_
_
4.56
19.509
6.35
19.503
7.87
19.509
Borneol

18
_
_
1.04
19.875
_
_
_
_
1.15
19.875
Bicyclo[3.1.1]heptan-3-one, 2,6,6-trimethy, (1.alpha.,2.beta.,5.al
pha.)

19
_
_
1.29
20.012
_
_
1.31
20.012
1.28
20.018
gamma.-Terpinene

20
_
_
1.76
20.590
1.75
20.585
1.84
20.590
1.62
20.590
Cyclohexene, 1-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (R)

21
_
_
_
_
0.81
21.145
_
_
0.80
21.140
ALPHA.-TERPINOLENE

22
_
_
8.91
21.357
8.49
21.368
11.15
21.363
8.29
21.363
Bicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one, 4,6,6-trimethyl

23
_
_
_
_
_
_
_
_
0.64
22.456
Camphene 1-Cyclopentylcyclopentene Cyclohexene, 5-methyl-3-(1-methylethenyl)-, trans-(-)-
24
_
_
_
_
_
_
_
_
1.14
22.685
Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 2,7,7-trimethyl-
1-Cyclopentylcyclopentene
1-(2-Propenyl)cyclopentene
25
_
_
10.19
24.447
10.32
24.458
7.15
24.453
11.28
24.453
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate, (1S-endo)-

26
_
_
_
_
_
_
_
_
0.37

27.657
Cyclohexane, 1-methylene-4-(1-meth
ylethenyl)-Camphene
27
_
_
_
_
_
_
_
_
0.27
28.189
DELTA.3-Carene

28
_
_
1.41
29.448
1.10
29.454
0.57
29.454
1.39
29.454
trans-Caryophyllene

29
_

_
_
_
_
_
_
_
0.69
35.124
8,9-DEHYDRO-NEOISOLONGIFOLENE
trans-Tricyclo[7.5.0.0(2,8)]tetrad
eca-7,9-diene
30
_
_
_
_
_
_
24.46
9.307
_
_
(1S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene

31
_
_
_
_
_
_
0.30
12.168
_
_
Ethyl amyl carbinol

32
_
_
_
_
_
_
1.15
13.329
_
_
Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-
Benzene, 1-methyl-2-(1-methylethyl )-
Benzene, 1-methyl-3-(1-methylethyl)- (CAS)
33
_
_
_
_
_
_
0.72
17.804
_
_
Filifolone Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 2-methyl- (CAS)
34
_
_
_
_
1.30
19.864
1.10
19.869
_
_
Bicyclo[3.1.1]heptan-3-one, 2,6,6-trimethyl(1.alpha.,2.alpha.,5.alpha.)

35
8.39
24.453
0.34
27.663
0.47
27.651
0.78
22.456
_
_
Camphene

36
_
_
_
_
_
_
1.14
22.685
_
_
Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 2,7,7-trimethyl-
Urea, phenyl- (CAS)
37
_
_
_
_
_
_
0.30
35.124
_
_
(3E,5E,8E)-3,7,11-Trimethyl-1,3,5, 8,10-dodecapentaene, 8,9-dehydro-Neoisolongifolene
38
_
_
_
_
_
_
0.96
21.145
_
_
(+)-2,2,3-Trimethylcyclopent-3-ene-1-ethanol.ALPHA.-TERPINOLENE
39
_
_
_
_
_
_
0.44
27.657
_
_
Camphene

40
_
_
_
_
0.46
10.176
_
_
_
_
Verbenene
Bicyclo[3.1.0]hex-2-ene, 4-methylene-1-(1-methylethyl)-
2,4(10)-thujadien
41
_
_
_
_
2.63
11.899
_
_
_
_
.beta.-Pinene .beta.-Myrcene
42
_
_
_
_
0.49
13.329
_
_
_
_
Benzene,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *