منبع تحقیق درباره تلفن همراه، محل سکونت، آموزش و پرورش

ديگر مانند اپتيک، کوانتوم و … ارتباط بسيار نزديک دارد، لذا تعيين مرز و محدوده براي الکترومغناطيس کار دشواري است، اما مي توان گفت که بشر امروزي زندگي خود را مديون الکترومغناطيس است. به عنوان يک مورد ميتوان به کارآفريني الکترومغناطيس اشاره کرد. به عبارت ديگر صنعتي شدن و استفاده از الکتريسيته، شغل هايي براي مردمي که از آموزش و پرورش کمتري برخوردارند، ايجاد کرده است. ارتباطات الکتريکي، حمل و نقل سريع با استفاده از قطارهاي مغناطيسي، انواع وسايل خانگي مانند تلويزيون، راديو و …، تأمين روشنايي با استفاده از جريان الکتريکي و صدها مورد ديگر را مي توان به عنوان گستره علم الکترومغناطيس در زندگي بشر عنوان کرد. امواج الکترومغناطيسي داراي ماهيت و سرعت يکسان هستند و فقط از لحاظ فرکانس، يا طول موج باهم تفاوت دارند .اين امواج براي انتشار خود نياز به محيط مادي ندارند.

1-4-اثرات امواج مايكروويو بر بدن انسان :
با افزايش كاربردي امواج الكترومغناطيسي در زندگي روزمره انسان، دانشمندان زيادي به فكر تحقيق در مورد خطرات احتمالي اين امواج افتادند و از سال 1940 تاكنون تحقيقات زيادي در اين مورد انجام شده است. قدر مسلم آن است كه اين امواج برسلامت انسان اثر سوء دارند، در اين رابطه توسط مؤسسات گوناگون استانداردهاي متعددي جهت تعيين سطح مضر بودن اين امواج براي انسان داده شده است كه از شروع وضع اين گونه استانداردها، تاكنون، مقدار آستانه مضر بودن اين امواج كم تر شده است، به گونه اي كه استانداردهاي اوليه سطحي را براي جذب انرژي الكترومغناطيسي توسط بدن مجاز دانستند، ولي پس از تحقيقات بيش تر مشخص شد الكترومغناطيسي توسط بدن مجاز دانستند، ولي پس از تحقيقات بيش تر مشخص شد كه آن استاندارد صحيح نبوده و مقدار كمتري از آن را بايستي مجاز دانست. استانداردهاي اوليه مقدار جذب انرژي توسط كل بدن را مدنظر قرار مي دادند ولي يك ميانگين را به صورت وات بركيلوگرم به عنوان آستانه قرار مي دادند و مقادير جذب انرژي بالاتر از آن مقدار را مضر و پايين تر از آن را مجاز مي دانستند. بعدها علاوه بر مقدار ميانگين انرژي جذب شده، در زمان معين مقادير ماكزيمم و نقطه جذب توان، توسط بدن را مدنظر قرار دادند.
1-5-آثار مخرب امواج گوشیهاي تلفن همراه بر بدن انسان :

دستگاه هاي توليد انرژي الكترومغناطيسي به مقدار زيادي در زندگي روزمره وارد شدند. فرستنده هاي راديوتلويزيوني، بي سيم هاي ثابت و سيار نيروي نظامي و انتظامي، رادار، اجاق هاي مايكروويو، تلفن هاي بي سيم خانگي، تلفن هاي همراه و … نمونه هايي از اين دستگاه ها هستند. گسترش روزافزون شبكه هاي تلفن همراه و تنوع سرويس هاي ارائه شونده توسط سرويس دهندگان اين شبكه ها نيز، موجب افزايش اقبال عمومي مردم سراسر جهان به استفاده از اين وسيله ارتباطي شده، به حدي كه تلفن همراه ديگر نه يك وسيله تجملي بلكه يكي از ابزارهاي لازم و ضروري در زندگي شخصي است. در حال حاضر گوشي هاي تلفن همراه يكي از مضرترين اين دستگاه هاي ارتباطي هستند. محققان زيادي در مورد مضرات اين دستگاه ها كار كرده اند. بسته به مقدار انرژي تشعشعي دستگاه و فاصله آن از بدن، اثرات سوء آن كم و بيش نمايان مي شوند. كم شدن حافظه بلندمدت و كوتاه مدت، سردرد، افزايش فشار خون، بروز عوارض در قلب و كليه ها نمونه هايي از اثرات گوشي هاي تلفن همراه بر بدن انسان هستند.
در يك آمارگيري كه جهت بررسي آثار آنتن هاي BTS1 تلفن همراه در انگلستان و اسپانيا صورت گرفت آثار سوء در كساني مشاهده شد كه ٩٧ درصد آنان بيش از حدمعمول از گوشي تلفن همراه استفاده مي كردند. استرس، سردرد، خستگي، دلهره مشكل در تمركز، اختلال در حافظه، بي اشتهايي و مشكلات پوستي از آثار مشاهده شده در اين تحقيق بود. 2
تكنولوژي شبكه هاي تلفن همراه مبتني بر انتشار امواج راديويي بوده و ايجاد و توسعه آن نيازمند استفاده از آنتن و فرستنده و گيرنده هاي نسبتًا زيادي در سطح شهرها و روستاهاست و عموم مردم نيز هر روزه در معرض تشعشعات اين آنتن ها و همچنين تشعشعات گوشي هاي تلفن همراه خود قرار دارند، همه اين عوامل موجب شده تا حساسيت ها و نگراني هايي در مورد تأثيرات احتمالي امواج راديويي موبايل بر سلامتي انسان به وجود آيد. در اين رابطه موسسات و سازمان هاي معتبر جهاني و بين المللي در حوزه هاي پزشكي و مخابراتي با بررسي ماهيت اين امواج وتاثیرات احتمالي آن ها، گزارش هايي را منتشر كرده اند.
سؤالي كه اين روزها در ذهن كاربران تلفن همراه وجود دارد، اين است كه آيا دستورالعمل ها و خط قرمزهاي ايمني در مورد ميزان انرژي امواج آنتن هاي تلفن همراه براي سرويس دهندگان و طراحان شبكه تعريف شده است يا خير؟ در جواب بايد گفت كه بله

اين استانداردها توسط موسسه مهندسين برق والكترونيك2 (IEEE) ، مؤسسه استانداردهاي ملي آمريكا3 (ANSI)، كميسيون بين المللي حفاظت در برابر تشعشعات غير يونيزه4 (ICNIRP) و انجمن ملي اندازه گيري و حفاظت در برابر تشعشعات راديويي آمريكا 5(NCRP) تهيه شده است. حال بايد ديد كه در عمل چه ميزان انرژي به كساني كه در معرض تشعشعات اين شبكه ها قرار دارند القاء مي شود و از آن مهم تر اينكه آيا شبكه هاي كنوني تلفن همراه توانسته اند اين استانداردها را رعايت كنند يا خير؟ اما پيش از پاسخ دادن به اين سؤال بايد اين نكته را در نظر داشت كه ميزان انرژي ساطع شده توسط آنتن هاي BTS تلفن همراه به صورت مستقيم به چگونگي طراحي پارامترهاي شبكه بستگي دارد، در واقع با طراحي مناسب، شبكه هاي تلفن همراه مي توانند اين استانداردها را با يك حاشيه ايمني بسيار بالا تأمين كنند . اهميت اين موضوع باعث شد كه اتحاديه اروپا در سال 2004 گزارش جامعي را در 259 صفحه منتشر كند كه نتيجه اين گزارش نيز مهر تأييدي بود بر تمامي گزارش هاي منتشر شده توسط مؤسسات معتبر علمي و تحقيقات، در اين گزارش به نكته جالب و قابل تأملي اشاره شده بود، مبني بر اينكه امواج تلفن هاي همراه ممكن است باعث ايجاد يكسري تأثيرات ژنتيكي (جهش هاي ژني) در انسان شود.3 برخي گزارش هاي ارائه شده از سوي مؤسسات تحقيقاتي حاكي از اين است كه امواج الكترومغناطيس برسلامت انسان اثر سوء دارند. در اين رابطه توسط مؤسسات گوناگون استانداردهاي متعدد ي جهت تعيين سطح مضر بودن اين امواج براي انسان داده شده است كه از شروع وضع اين گونه استانداردها، تاكنون، مقدار آستانه مضر بودن اين امواج كم تر شده است. در حال حاضر گوشي هاي تلفن همراه يكي از مضرترين اين دستگاه هاي ارتباطي به شمار مي آيند. محققان زيادي در مورد مضرات اين دستگاه ها كار كرده اند. بسته به مقدار انرژي تشعشعي دستگاه و فاصله آن از بدن، اثرات سوء آن كم و بيش نمايان مي شوند. كم شدن حافظه بلندمدت و كوتاه مدت، سردرد، افزايش فشار خون، بروز عوارض در قلب و كليه ها نمونه هايي از اثرات گوشي هاي تلفن همراه بر بدن انسان هستند. در آنتن هاي مايكروويو نيز در سمت فرستنده در نظر گرفتن فاصله ٥٠ متري از پاي دكل فاصله اي مطمئن جهت دوري از اشعه ناخواسته است. در مورد خطوط برق نيز ذكر اين نكته ضروري است كه خارج از حريم خطوط هيچ گونه خطري موجودات زنده اعم از انسان، حيوان و گياه را تهديد نميكند.
براساس گزارش‌هاي به دست آمده و تحقيقات انجام شده، فراواني امواج الکترومغناطيس که به طور عمده به دنبال نصب دکل‌هاي BTS در مناطق مسکوني منتشر مي‌شود، باعث بروز مشکلات خوني و مغزي براي ساکناني که در ميدان مغناطيسي تاثيرگذار اين امواج زندگي مي‌کنند، شده است و با توجه به اثرات زيان بار اين امواج، لازم است راهکارهاي اساسي براي کاهش اثرات اين امواج در کشور به کار گرفته شود. خطر انتشار امواج الکترومغناطيس توسط دکل‌هاي BTS با تاثير روي سيستم جهت يابي پرندگان، حيات آنها را در معرض خطر قرار داده و سبب ساز کوچ دسته جمعي آنها مي‌شوند.
1-6- دکل های برق فشارقوی :

 ستاد بحران تشکیل می دهیم تا برای بحرانهای احتمالی مثل زلزله، سیل و … در آینده دور یا نزدیک آمادگی داشته باشیم. بدیهی است که این کار نه تنها لازم است بلکه حتی ازاینکه هست باید بیشتر و بهتر نیز باشد. ولی آیا از خطری که باالفعل در بسیاری از نقاط شهرمان (شهرهایمان) بی صدا در تمام سلولهای بدنمان نفوذ میکند میتوانیم به این راحتی بگذریم؟ شاید تا به حال وقتی از کنار غولهای آهنی که در بسیاری از نقاط شهر ریشه کرده اند، می گذشتید فقط محو تماشای بزرگی آنها و یا زیبائی خط خطی آنها می شدید. اما این تنها ظاهر یکی از هدایای مدرنیته می باشد. بعد از خواندن این مقاله از دیدن سیم های آویزان طولانی بین آنها از پنجره خانه مان احساس خوشی نخواهیم داشت.
درسال 1347 (43 سال پیش ) قانونی در مورد حریم مجاز در مورد ساخت و ساز و… در نزددیکی کابلهای برق فشار قوی تصویب شده است و در حال حاضر یکی از معیارهای اصلی برای امورات شهرسازی این قوانین می باشند. در چند دهه اخیر مطالعات فراوانی در مورد عوارض زندگی در نزدیکی کابلهای برق فشار قوی انجام شده اند. نتایج آنها متفاوت و در زمینه های مختلف سلامتی هستند. ولی در مجموع کلیه آنها بر عوارض این هم زیستی در درازمدت تاکید دارند. بخصوص اثر منفی آنها بر روی جنین مادران باردار و کودکان در سن رشد حداقل به صورت آماری به اثبات رسیده است. ای کاش قوانین در این مورد نیز به روز رسانی شوند. زیرا سلامتی از دست رفته باز نخواهد گشت. آنچه را فرزندان ما امروز از دست می دهند قابل برگشت نیست.
1-7- مفهوم میدان الکترومغناطیسی:
میدان الکترومغناطیسی از نیروی نامرئی الکتریسیته و میدان مغناطیسی می باشد. این عوامل در اثر پدیده ای طبیعی ایجاد می شودکه عمدتاً در اثر استفاده از نیروی برق (الکتریسیته) به وجود می آید.
اغلب میدانهای الکترومغناطیسی تولید شده توسط انسان، در حقیقت تبدیل الکتریسیته به فرکانسهای خاصی میباشد که محدوده آنها از فرکانسهای رادیوئی بالا (RF) مثلا امواج تولید شده در گوشیهای موبایل و فرکانسهای متوسط (IF) مثل امواج تولید شده توسط مونیتورهای کامپیوتر تا فرکانسهای بسیار پائین (ELF) مانند آنچه توسط کابلهای برق فشار قوی تولید می شود. کلمه استاتیک (Static) اشاره به میدانهای دارد که با گذشت زمان تغییر نمی کنند. میدانهای مغناطیسی استاتیک در وسایل تصویر برداری پزشکی استفاده می شود و همچنین در لوازم خانگی که از برق مستقیم (غیرمتناوب) استفاده می کنند.برای چند سالی خطر ابتلا به سرطان کسانی که در نزدیکی خطوط فشار قوی برق زندگی می‌کردند دارای اهمیت بود. مطالعات فراگیر در انگلیس و جاهای دیگر جهان روی خطر ابتلای کودکان به سرطان مثل سرطان خون، انجام شد. این مطالعات نشان داد که قرار گرفتن  محل زندگی کودکان در نزدیکی خطوط فشار قوی خطر ابتلا به سرطان خون را در آنان دو برابر می‌کند.
این تحقیقات به هم پیوسته در 9 کشور انجام گرفت (کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و نیوزلند)، در کل، روی 3247 کودک مبتلا به لوسمی و 400 10 کودک تحت نظر تحقیق انجام گرفت. برای هر کودک، 24 یا 48 ساعت اندازه‌گیری شدت میدان مغناطیسی در منزل آنان با توجه به سوابق در معرض میدان مغناطیسی بود نشان به عمل آمد. مرکز مطالعات سرطان کودکان انگلیس بیشترین تعداد کودکان مبتلا به سرطان خون را در این آزمایش دخالت داد؛ یعنی 1073 نفر. در 3203 کودک مبتلا به لوسمی و 338 10 کودک تحت نظر که شدت میدان مغناطیسی در محل سکونت‌شان کمتر از 4/0 میکرو تسلا بود، افزایش خطری نسبت به مبتلا شدن به لوسمی مشاهده نشد. در 44 کودک مبتلا به لوسمی و 62 کودک تحت نظر که محل سکونتشان در معرض تشعشع بیشتر ا

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *