ژانویه 24, 2021

قیمت محصولات مصنوعی

قیمت محصولات مصنوعی در ایران

لیست قیمت محصولات مصنوعی اعم :

انواع برگ های مصنوعی :

انواع برگ های مصنوعی با لیست قیمت محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی ارسال به سراسر ایران

مشخصات محصول :

برگهای متفاوت برگرفته از طبیعت با رنگبندی های زیبا و کیفیت های A-B تنوعی بیش از 430 مدل

انواع بوته های مصنوعی :

انواع بوته های مصنوعی با لیست قیمت محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی ارسال به سراسر ایران

مشخصات محصول :

بوته های در سایز های مختلف و گونه های گیاهی متفاوت برگرفته از طبیعت با تنوعی حدود 700 مدل

انواع تک گل مصنوعی :

انواع تک گل مصنوعی با لیست قیمت محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی ارسال به سراسر ایران

مشخصات محصول :

تک گل های مصنوعی با تنوعی بینظیر در رنگبندی های مختلف برگرفته از زیبایی های طبیعت با تنوعی بیش از 740 مدل

انواع جام گل مصنوعی :

انواع جام گل مصنوعی با لیست قیمت محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی ارسال به سراسر ایران

مشخصات محصول :

جام گل مصنوعی با تنوعی بینظیر گل آرایی شده توسط متخصصین مجموعه پارادایس به صورت سفارشی ساز

انواع درختچه مصنوعی :

انواع درختچه مصنوعی با لیست قیمت محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی ارسال به سراسر ایران

مشخصات محصول :

درختچه های مصنوعی در تنوع سایز و گونه گیاهی برگرفته از طبیعت با بیش از 630 مدل موجود در ایران

انواع دیوار کوب مصنوعی :

انواع دیوار کوب مصنوعی با لیست قیمت محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی ارسال به سراسر ایران

مشخصات محصول :

دیوار کوب های مصنوعی در سایز های گوناگون به صورت سفارشی ساز با گونه های گیاهی مختلف برگرفته از طبیعت

انواع سبد گل مصنوعی :

انواع سبد گل مصنوعی با لیست قیمت محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی ارسال به سراسر ایران

مشخصات محصول :

سبد گل مصنوعی در تنوع بینظیر به صورت سفارشی ساز توسط متخصصین گل آرایی پارادایس

انواع شاخه گل مصنوعی :

انواع شاخه گل مصنوعی با لیست قیمت محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی ارسال به سراسر ایران

مشخصات محصول :

شاخه گل مصنوعی با تنوعی بینظیر برگرفته از طبیعت در گونه های مختلف و رنگبندی های خاص

انواع شکوفه مصنوعی :

انواع شکوفه مصنوعی با لیست قیمت محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی ارسال به سراسر ایران

مشخصات محصول :

شکوفه های مصنوعی با تنوع بینظیر برگرفته از زیبایی های طبیعت و شکوفه های درختان میوه با بیش از 370 مدل

انواع گل مصنوعی با گلدان :

انواع گل مصنوعی با گلدان با لیست قیمت محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی ارسال به سراسر ایران

مشخصات محصول :

گل مصنوعی با گلدان در تنوعی سفارشی ساز به سلیقه شما توسط متخصصین گل آرایی پارادایس

انواع رونده مصنوعی :

انواع رونده مصنوعی با لیست قیمت محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی ارسال به سراسر ایران

مشخصات محصول :

رونده های مصنوعی در سایز های یک متر و دو متر برگرفته از طبیعت در رنگهای خاص و گونه های متفاوت

انواع گیاهان آکواریومی مصنوعی :

انواع گیاهان آکواریومی مصنوعی با لیست قیمت محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی ارسال به سراسر ایران

مشخصات محصول :

گیاهان آکواریومی مصنوعی با تنوعی بینظیر در سایز های مختلف برگرفته از گیاهان دریایی بیش از 370 مدل

انواع گیاهان گلدار مصنوعی :

انواع گیاهان گلدار مصنوعی با لیست قیمت محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی ارسال به سراسر ایران

مشخصات محصول :

گیاهان گلدار مصنوعی برگرفته از زیبایی های طبیعت با تنوع بیش از 2100 مدل با گونه های گیاهی خاص

انواع باکس گل مصنوعی :

انواع باکس گل مصنوعی با لیست قیمت محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی ارسال به سراسر ایران

مشخصات محصول :

باکس گل مصنوعی سفارشی ساز در تنوع باکس متنوع و گیاهان متفاوت به سلیقه شما گل آرایی تیم پارادایس

انواع تاج گل مصنوعی :

انواع تاج گل مصنوعی با لیست قیمت محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی ارسال به سراسر ایران

مشخصات محصول :

تاج گل مصنوعی با تنوعی زیبا از گیاهان ریز در رنگهای مختلف به صورت سفارشی ساز سلیقه شما اجرا تیم گل آرایی پارادایس

انواع حروف گل مصنوعی :

انواع حروف گل مصنوعی با لیست قیمت محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی ارسال به سراسر ایران

مشخصات محصول :

حروف گل مصنوعی در تنوعی بینظیر به صورت سفارشی ساز باکس های تمامی حروف و گیاهان سفارشی

انواع حلقه گل مصنوعی :

انواع حلقه گل مصنوعی با لیست قیمت محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی ارسال به سراسر ایران

مشخصات محصول :

حلقه گل مصنوعی در سایز های مختلف و گیاهان زیبا به سلیقه شما اجرا تیم متخصص پارادایس

انواع دسته گل مصنوعی :

انواع دسته گل مصنوعی با لیست قیمت محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی ارسال به سراسر ایران

مشخصات محصول :

دسته گل مصنوعی به صورت کاملا سفارشی ساز با گیاهان گلدار و برگهای زیبا در تنوع بیش از 250 مدل

انواع سبد گل مصنوعی :

انواع سبد گل مصنوعی با لیست محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی ارسال به سراسر ایران

مشخصات محصول :

سبد گل مصنوعی به صورت کاملا سفارشی ساز در سایز های سبد متفاوت و گیاهان مختلف تنوع بیش از 420 مدل

انواع گل روی میز مصنوعی :

انواع گل روی میز مصنوعی با لیست قیمت محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی ارسال به سراسر ایران

مشخصات محصول :

گل روی میز مصنوعی به صورت سفارشی ساز در محل با سلیقه متقاضی ، اجرا تیم متخصص گل آرایی پارادایس

انواع لوستر گل مصنوعی :

انواع لوستر گل مصنوعی با لیست محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی ارسال به سراسر ایران

مشخصات محصول :

لوستر های گل مصنوعی در سایز های مختلف و رنگبندی های بینظیر به صورت سفارشی ساز اجرا توسط تیم متخصص پارادایس

انواع تاج سر عروس مصنوعی :

انواع تاج سر عروس مصنوعی با لیست محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی ارسال به سراسر ایران

مشخصات محصول :

تاج سر عروس به صورت سفارشی ساز با تنوع محصولی بیش از 220 مدل به سلیقه شما اجرا تیم متخصص پارادایس

انواع چتر گل مصنوعی :

انواع چتر گل مصنوعی با لیست قیمت محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی ارسال به سراسر ایران

مشخصات محصول :

چتر گل مصنوعی در رنگبندی متفاوت و گیاهان گلدار سفارشی به سلیقه متقاضی گل آرایی تیم متخصص پارادایس

انواع کفش گل عروس مصنوعی :

انواع کفش گل عروس مصنوعی با لیست قیمت محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی ارسال به سراسر ایران

مشخصات محصول :

کفش گل عروس با تنوعی بینظیر از گیاهان گلدار ریز در رنگبندی های شاد با سلیقه شما اجرا تیم متخصص پارادایس

انواع ماشین عروس با گل مصنوعی :

انواع ماشین عروس با گل مصنوعی با لیست قیمت محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی ارسال به سراسر ایران

مشخصات محصول :

ماشین عروس با گل مصنوعی با در نظر گرفتن رنگ ماشین به صورت سفارشی ساز به سلیقه متقاضی اجرا تیم متخصص گل آرایی پارادایس

هدف از ایجاد بستر عرضه گیاهان مصنوعی به صورت کلی و جزئی :

مجموعه پارادایس زیر نظر شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت  

ارسال مستقیم :

ارسال مستقیم محصولات به سراسر ایران از تولید کنندگان داخلی و خارجی در راستای رفع مشکل دلالی

تائید کیفی :

تایید کیفی محصولات در راستای رضایت متقاضیان محصولات با در نظر گرفتن رفع نیاز جامعه با نازل ترین قیمت

ارسال به موقع :

رسیدگی به سفارشات متقاضیان محصولات و ارسال کالا در اسرع وقت در راستای رضایت متقاضیان

بسته بندی های تخصصی :

بسته بندی های تخصصی به صورت پک بندی محصولات در راستای جلوگیری از مشکلات تخریب اموال

امنیت ارسال :

قرار داد های ارسال مرسوله با شرکت های معتبر در راستای جلوگیری از مشکلات رسیدگی پس از ارسال

شرکت تعاوین زنجیره تامین بهشت و بستر های اجرای :

ایجاد بستر های متشکل از مدیران و متخصصان در راستای رفع مشکلات جامعه

معرفی تولید کنندگان ایران :

معرفی تولید کنندگان ایران به جامعه جهانی با 4 زبان دنیا در راستای رونق تولید ، اشتغالزایی ، اقتصاد مقاوتی ، خرید کالای ایرانی

انجمن پرسش و پاسخ :

انجمن پرسش و پاسخ هدفی آینده نگر در جهت پاسخ دهی به سوالات عام جامعه توسط متخصصین ، مهندسین ، عالمان ، اساتید

مشاورین علمی NB :

مشاورین علمی NB بستری برای رفع مشکلات عام تولید کنندگان ایرانی توسط متخصصین ، اساتید ، عالمان ، مهندسین

مرکز آموزش :

مرکز آموزش بستری برای آموزش های تخصصی به ویدئویی به صورت دسته بندی در علوم روز دنیا

مجموعه پارادایس عرضه انواع گل مصنوعی به صورت کلی و جزئی

پس از انتخواب گل مورد نظر با تیم فروش تماس حاصل فرمائید .

گل مصنوعی

گل مصنوعی با کیفیت و جنس متفاوت از فوم ، پنبه ، پارچه ، پلاستیک ، نمد و … بسته به نیاز شما دوستان گرامی .

برگ مصنوعی

برگ مصنوعی با بالاترین کیفیت و تنوع محصول با فوم ، پلاستیک ، پارچه و رنگبندی های زیبا .

غنچه مصنوعی

غنچه مصنوعی انواع غنچه گیاهان زیبا بر گرفته از طبیعت با کیفیت های متفاوت و جنسی نظیر پلاستیک ، فوم ، نمد و پارچه همچنین با رنگ های زیبا در صورت سفارشی سازی با ماده یووی در جهت استفاده در پارکها ، باغچه ها ، باغات ، نمای ساختمان و … .

درختچه مصنوعی

انواع درختچه مصنوعی با ابعاد متفاوت و گیاهان زیبا برگرفته از طبیعت .

شکوفه مصنوعی

عرضه انواع شکوفه مصنوعی با رنگبندی های متفاوت و همچنین در سایز های مختلف این محصولات را با پارچه ، فوم ، پلاستیک ، پنبه به صورت دسته ای برای شما دوستان گرامی .

چمن مصنوعی

چمن مصنوعی با کیفیت متفاوت از 2 میلی متر تا 5 میلی متر با کیفیت های متناسب با فعالیت شما .

 

بزرگترین مرجع پخش مصنوعی با تنوع کیفیت و رنگبندی برای شما دوستان گرامی و همکاران عزیز در سر تا سر ایران .

 

مجموعه پارادایس

پیشرو در عرضه محصولات با نازل ترین قیمت . شرکت های تولیدی گل مصنوعی میتوانند در جهت همکاری با این مجموعه با تیم پشتیبانی تماس حاصل فرمایند .

موارد استفاده

گل آرایی دسته گل ، سبد گل ، ماشین عروس ، تاج گل ، کفش گل ، چتر گل ، حلقه گل ، گل آرایی روی میز ، دیوار سبز مصنوعی ، گل آرایی تالار ها و مزون های عروس

شستشو

محصولات را میتوانید با استفاده از آب خنک بشویید .

بعضی از محصولات قابل شستشو با مواد شستشو مثل شامپو فرش نیز میباشد .

منبع پخش گل مصنوعی در ایران زنجیره تامین بهشت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *