شناسایی تاثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت دانش-دانلود پایان نامه ارشد

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

– فناوری اطلاعات

اگر چه دانش به گونه انحصاری محصول فناوری اطلاعات نیست اما فناوری اطلاعات به گونه لاینفکی در ایجاد دانش و فرایند مدیریت دانش از گذشته مشارکت داشته می باشد.  فناوری اطلاعات می تواند به به عنوان ابزار ی قدرتمند اقدام کرده و ابزارهایی موثر و کارامد برای همه وجوه مدیریت دانش شامل تسخیر اشتراک و کاربرد دانش را تامین کند. توانایی فناوری اطلاعات در کاوش، نمایه، تلفیق، بایگانی و انتقال اطلاعات می تواند تحولی در گردآوری، سازماندهی، رده بندی و اشاعه اطلاعات ایجاد کند.(سرلک، فراتی،1387،233). قرن ها کتاب وظیفه انتقال دانش را برعهده داشت. کتاب و سایر وسایل چاپی احتمالا در خصوص انتقال دانش صریح توانمند هستند اما در زمینه دانش تلویحی و ضمنی نیاز به برقراری ارتباط در اشکال رسمی و غیر رسمی می باشد: تعامل اجتماعی و گفت و شنود برای خلق دانش و تفسیر اطلاعات الزامی می باشد. امروزه به کمک فناوری امکان گفتگو، فرغ از محدودیت های زمانی و مکانی آسان تر شده می باشد و این امر زمینه خلق، کسب و انتقال دانش را آسان کرده می باشد (سرلک و فراتی،1387،220). اگر چه دانش به گونه انحصاری محصول فناوری اطلاعات نیس، اما فناوری اطلاعات به گونه لاینفکی

به گونه کلی فن آوری اطلاعات شامل دو مؤلفه می باشد :

الف-فن آوری: عبارت می باشد از کاربرد علوم در صنایع با بهره گیری از رویه ها و مطالعات منظم و جهت دار. فن آوری، با بکارگیزی ایده ها ودستاودرهای علمی، خدمات و کالای مورد نیاز بشر را ارائه می کند. فن آوری عامل تبدیل منابع طبیعی، سرمایه و نیروی انسانی به کالا و خدمات می باشد که عناصر متشکله یا ارکان آن عبارت می باشد از : سخت افزار، بشر افزار یا نیروی انسانی متخصص فن آوری متبلور در اسناد و مدارک یا اطلاعات، سازمان ها یا نهاد افزار. با در نظر داشتن تمامی تعاریف، فن آوری مجموعه ای از فرآیند­ها، روش ها، فنون، ابزار، تجهیزات، ماشین آلات و مهارت هایی می باشد که توسط آنها کالایی ساخته شده یا خدمتی ارائه می­گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان می باشد.

1-6- اهداف فرعی

  1. سنجش اندازه تاثیرفناوری اطلاعات بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  2. سنجش اندازه تاثیر ساختار سازمان بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  3. سنجش اندازه تاثیر منابع انسانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  4. سنجش اندازه تاثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت دانش می باشد.
  5. توصیف متغیرها و اصل پژوهش