ژانویه 24, 2021

مطالعه نظام مدیریتی و اسناد فرادست ایران – پایان نامه ارشد

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

محله کوهسار: پرسش شوندگان معتقد در مورد محله های قدیمی به این موضوع معتقد هستند.

_ چه اندازه عوامل اجتماعی و فرهنگی (قومیت، مذهب و غیره) در محله بندی موثر می باشد؟

محله درکه: درگذشته بیشتر مشهود می باشد.

_ محله بندی جدید چگونه انجام شده می باشد؟

محله درکه: توسط شهرداری  و بدون نظرخواهی از مردم انجام می گردد. در این محله مردم می توانند تأثیر بسزایی در محله بندی داشته باشند زیرا بافت اجتماعی بسیار قوی در این محله دیده می گردد اما بیشتر به منافع و تسهیل در رساندن خدمات مورد نظر پیمانکاران شهری توجه گردیده می باشد  و دسترسی ها و همبستگی مردمی چندان مهم نیست. پرسش شوندگان علاقه مند به یکی شدن منطقه شان هستند و این دو پارگی از بین رود. تعدادی به این شکل پاسخ می دادند که محله بندی جدید، محله درکه را در دو منطقه قرار داده می باشد و محله کوهسار را از درکه جدا کرده می باشد.

محله قیطریه: همانند محله درکه، توسط شهرداری  و بدون نظرخواهی از مردم در اتاق های دربسته کارشناسی انجام می گردد. در این محله مردم می توانند تأثیر بسزایی در محله بندی داشته باشند زیرا بافت اجتماعی بسیار قوی در این محله دیده می گردد (تا جاییکه در مقابله تخریب باشگاه ورزشی قیطریه ایستادگی کردند) اما بیشتر به منافع و تسهیل در رساندن خدمات مورد نظر پیمانکاران شهری توجه گردیده می باشد  و دسترسی ها و همبستگی مردمی چندان مهم نیست. محله بندی جدید قیطریه باعث شده محله به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم گردد و راه های عبورو مرور تأثیر بسزایی در محله بندی قیطریه دارد.

محله کوهسار: ضوابط شهرداری و با در نظر داشتن تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی محله بندی انجام می گردد. تمامی اهالی این محله نقطه مشترک فرهنگی (از لحاظ تحصیلات و سطح اجتماعی) بین خود احساس می کنند و خود را متمایز از محله های اطراف خصوصا درکه می دانند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه