مارس 8, 2021

مقاله فارسی رایگان دانلود پایان نامه-ررسی میزان مشارکت و انسجام با توجه به رویکرد توسعه پایدار

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

  • مرز پایدار (متاثر از ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی محله و منطبق بر مرز گذشته محله) از مکتب ساختارگرایی و رویکرد توسعه پایدار:

آیا مرز محله خود را  می شناسید؟

 

محله درکه: اکثریت مردم (90 درصد) مرز محله خود را می شناسند اما دچار نوعی سردرگمی هستند زیرا محله آنها در دو ناحیه و دو منطقه 1 و 2 قرار گرفته می باشد و آنها محله کوهسار را با وجود استقلال محله کوهسار، جزء درکه به حساب می آوردند اما اهالی کوهسار به هیچ وجه خود را جزء درکه نمی دانند.

محله قیطریه: اکثریت (80 درصد) مردم مرز محله خود را می شناسند و میدان کتابی و خیابان ذاکری را جزء محله می دانند.

محله کوهسار: اکثریت مردم (95 درصد) مرز محله خود را می شناسند و ازسویی این محله بسیار کوچک می باشد و خود را به گونه کامل مستقل از درکه می داند و به مسئله تجمیع با محله درکه را رد می کنند.

_ چه اندازه مرزهای کنونی محله  بر مرزهای قدیمی منطبق می باشد؟

محله درکه: تمامی پرسش شوندگان با این سوال موافق بودند که مرز کنونی محله بر مرز قدیمی منطبق می باشد با این تفاوت که این محله در دو منطقه واقع شده می باشد و مرزها با ساخت و سازها همراه گردیده می باشد.  آنها به این موضوع تصریح می کردند که کوهسار نیز قبلا جزء محله درکه بوده می باشد و جزء مرز درکه به حساب می آمده می باشد اما امروزه از درکه جدا گشته می باشد. اگر مرز را با کوهسار گذشته در نظر بگیریم تغییرات زیادی در مرز درکه به چشم می خورد.

نمودار شماره 17: اندازه انطباق مرز جدید بر مرز قدیمی درکه

محله قیطریه:: تمامی پرسش شوندگان با این سوال موافق بودند که مرز کنونی منطبق برمرز قدیمی می باشد و مرز کنونی تا حد زیادی منطبق برمرز قدیمی می باشد.  در مرزها ساخت و ساز صورت گرفته می باشد و بلوار اندرزگو و کاوه ساخته شده می باشد و این محله در دو ناحیه 7 و 8 قرار دارد. خاطر نشان می گردد که ورزشگاه از محله جدا شده و قسمتی از خیابان قیطریه در ناحیه 8 قرار گرفته می باشد.

نمودار شماره 18: اندازه انطباق مرز جدید بر مرز قدیمی قیطریه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه