مقاله فارسی بررسی میزان مشارکت و انسجام با توجه به رویکرد توسعه پایدار-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

0 Comments

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

تحلیل های توصیفی و کیفی محلات مورد نظر

سوالات پرسشنامه بر اساس مهمترین اصول مکاتب ، رویکردها، نظریه ها و مدل های مورد مطالعه پایان نامه مرتبط با تبیین شاخص های تقسیمات محله طبقه بندی شده می باشد. ساکنین دو محله درکه و قیطریه، مسئولین شهرداری نواحی 2 و 7 و شورایاران محله ی درکه و قیطریه تمامی سوالات را جواب داده اند و سوالات مختص مسئولین (شهردار نواحی و شورایاران) در کنار هر سوال مشخص شده می باشد و تنها مسئولین آنها را پاسخ داده اند. هر چند محله کوهسار واقع در ناحیه 1 منطقه 2 در کنار درکه قرار گرفته می باشد اما در گذشته با 2 خانوار جزء درکه محسوب می گردید. از اینرو مردم و شورایاران محله کوهسار نیز مورد پرسشگری قرار گرفتند. در نهایت با مطالعه پاسخ های بدست آمده از پرسشنامه ها و مصاحبه ها نتایج کلی در زیر هر سوال به گونه مجزا در سه محله آورده شده می باشد. تمامی پرسش شوندگان از تمامی گروه های سنی بخصوص افراد مسن هستند که اطلاعات دقیق تری از این محله داشتند.

 

  • اصل هویت و حس تعلق از رویکرد توسعه پایدار، توسعه اجتماعات محلی، مشارکت و تئوری نوشهرگرایی:

_ اسم قدیم محله شما چه بوده می باشد؟

محله درکه: نام قدیمی این محله دره چه ، دره کی خسرو و یا دریچه بوده و تعداد زیادی هم معتقد بودند که نام قدیمی آن همان درکه بوده می باشد.

مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1

محله قیطریه: به گفته ی مردم، این محله در گذشته به نام های قیطریه، قیصریه و یا تپه قیطریه و شامل ملک های خصوصی خانم صارم الدوله قاجاریه بوده می باشد.

محله کوهسار: این محله در حدود 20 سالی می باشد که تاسیس شده می باشد. در گذشته شامل 2 یا 3 خانوار،  مرغداری و جزء زمین های درکه با نام لوار یا منصوریه بوده می باشد. در نتیجه نام قدیمی نداشته می باشد و از زمان تاسیس تاکنون به نام کوهسار می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه