بررسی میزان مشارکت-دانلود پایان نامه

0 Comments

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

محلات تهران عملا با خیابان کشی کم اعتبار شده می باشد. محلات قراردادی مانند شهرکهای فرهنگیان و نیروی انتظامی بیشتر جنبه وحدت زمین و وحدت کاری پیدا کرده اند. در نتیجه محلات با شاخصهای جدید، فرد گرایی و انزواهای عمیق روحی را منجر شده می باشد (مجموعه گزارشات همایش های محله ای شهر تهران، 1388: 78).

بدیهی می باشد اداره امور شهرهای بزرگی زیرا تهران به صورت یکپارچه و واحد امکان پذیر نبوده و مستلزم تقسیم آن به واحدهای خردتری می باشد. چنانچه وظایف کنونی شهرداری تهران را با وظایف سابق آن مقایسه کنیم به روشنی ابعاد جدیدی از فعالیت ها همچون حمل و نقل عمومی، خدمات اجتماعی، فرهنگی، آتش نشانی و غیرهبه آن اضافه شده می باشد. به مقصود ارائه هر چه بهتر و موثرتر خدمات یاد شده به شهروندان، نیاز به تقسیمات شهری در سطوح مختلفی می باشد تا این خدمات با در نظر داشتن سلسله مراتب آن به صورت متعادل تری در تمام نقاط شهر ارائه گردد ( شیرانی، 1382 :146).

به گونه کلی تهران در سال 1374 به ده منطقه و در سال 1355 این تقسیمات به  12 منطقه و در سال 1358 به 20  منطقه و بر اساس طرح جامع ساماندهی شهر تهران (مصوب سال1370) این شهر به 22 منطقه، 95 ناحیه و 344 محله تقسیم گردید  (هادی پور و دیگران، 1385: 94) و نهایتا در سال 1390 شهر را در به 22 منطقه، 123 ناحیه و 374 محله تقسیم کرده می باشد. تقسیمات نواحی در درون هر منطقه ایجاد می گردد که تعداد آن براساس شرایط خاص هر منطقه متغیراست (شمس الدینی ، 1390: 11).

مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1

طرح جامع تهران  محله را به صورت یک مجتمع زیستی متشکل از 1000 خانوار یا 4 تا 5  هزار نفر جمعیت با شعاع دسترسی 500 متر و با وسعتی معادل 75 هکتار تعریف نموده که ملاک عملی برای تمامی شهرهای کشور گردید .(وزارت کشور،1378:  67).

اخیراً طرح جامع جدید، سازماندهی تهران بزرگ را با یک الگوی تقسیم بندی شهرسازانه  مدیریتی در پنج سطح: شهر، حوزه، منطقه، ناحیه و محله تعریف و تعیین محدوده ی تقسیمات رده ی محله را در حوزهی اختیارات شورای شهر نهاده می باشد .( پورمحمدی، 1382 ، ص 372)

با در نظر داشتن این که اعمال تقسیمات شهری برای کلانشهری زیرا تهران بدون مطالعه و بکارگیری اصول لازم مشکلاتی را از جنبه های کالبدی ، مدیریتی و اجتماعی ببار خواهد آورد ، لذا نه تنها جستجوی روش های اصولی و صحیح برای انجام تقسیمات شهری لازم است ، بلکه مطالعه و ارزیابی معیارهای مرزبندی کنونی این تقسیمات نیز از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد تا ضمن ارزیابی اندازه کارائی و یا عدم کارائی معیارهای قبلی، روش های صحیح تر و مناسب تر زمان و مکان که از انعطاف بیشتری برخوردار باشند، برای رسیدن به وضعیت مطلوب پیشنهاد گردد (هادی پور و دیگران، 1385: 94).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه