دانلود پایان نامه رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای شهرداری تهران

0 Comments

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

ناحیه 7 منطقه 1: این ناحیه جزء نواحی نسبتا بزرگ منطقه می باشد و به غیر از ساختار مسکونی، ساختاری سیاسی (وجود سفارتخانه) دارد. از نظر خصوصیت بافت کالبدی به سه قسمت تقسیم می گردد:  در قسمت شمالی در اطراف میدان قدس و تجریش از بافتی ریز دانه، نامنظم و نیمه متراکم و در قسمت الهیه شاهد بافت درشت دانه با ساختمانهای بلند مرتبه متعدد و شبکه ارتباطی نا منظم  و در نهایت در قسمت قیطریه و باغستان نیز قطعات تفکیکی با دانه بندی درشت با ارتفاع متوسط و شبکه ارتباطی منظم قرار گرفته می باشد. در تقسیمات پیشنهادی برای مشخص تر شدن محدوده عملکردی هر ناحیه پیشنهاد تقسیم ناحیه 7 به دو ناحیه 7و 9  مطرح شده می باشد (مهندسین بافت شهر، 1384: 99_104) (مهندسین بافت شهر، 1386: 4_22).

6-2-6-3 قوانین شهرداری:

تقسیمات شهرداری، پیشنهاد وزارت کشور و مصوبه هیئت دولت، قانون شهرداری ها و ماده 30 تا 34 قانون شورای اسلامی (محله، منطقه و شهر) در ارتباط با محله و محله بندی می باشند ( صادقیان و دیگران، 1366: 1).

  • شهرداریها برای انجام کار و ارایه ی خدمات به حکم قانون موضوع ماده ی 54 قانون شهرداری نیاز به شناخت و تقسیم محدوده ی جغرافیایی خود برای خدمات رسانی شهری هستند. پس بر اساس ماده ی 30 قانون تشکیلات شورای اسلامی، محله کوچکترین واحد شهری می باشد که حدود آن در هر شهر تابع تقسیمات شهرداری و جمعیت آن حداقل 10 هزار و حداکثر 20 هزار نفر بوده و تعیین حدود آن نیز توسط شهرداریها، وزارت کشور و مرکز آمار ایران انجام می شود ( وزارت کشور، 1367_ 1604_ 34، بخشنامه ی شماره ی ).
  • در مطالعه قوانین مرتبط با شهرداری ها، ماده 136قانون برنامه سوم توسعه، دولت را موظف و مجاز ساخته که به مقصود یکنواخت کردن مدیریت محلی در شهرها پاره ای از وظایف سازمانهای دولتی و محلی را از پیکر وزارتخانه های مربوطه جدا سازد و در اختیار شهرداریها قرار دهد (شفیقی، 1383: 69) اما به علت ساختار متمرکز اداری و بخشی کشورکه سیستم برنامه ریزی و مدیریتی، سلسله مراتبی از بالا به پائین را شامل می گردد، و جایگاه شهرداری در نظام اداری شهر دچار محدودیت وظایف و ضعف قدرت اجرا می باشد. (زاهدی فر،1373: 60).
مطلب دیگر :
مقاله رایگان دانلود پایان نامه ارشد-بررسی میزان مشارکت و انسجام

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه