دانلود پایان نامه رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 تهران

0 Comments

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران (1394_1390):

_ بر اساس برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران:

ماده 173: دولت مجاز می باشد در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به مقصود دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت متناسب و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها، با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدیهای دستگاه های دولتی به بخش های خصوصی و تعاونی و شهرداری ها، بازنگری و به روز رسانی قوانین و مقررات شهرداریها و ارتقاء جایگاه شهرداری ها و اتحادیه آنها اقدام قانونی به اقدام آورد (مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی، 1389: 174).

_ بر اساس لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران[1]:

فصل اول برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: فرهنگ اسلامی – ایرانی

  • جلب گسترده مشارکت مردم و مردمی کردن حوزه های اقتصادی و اجتماعی.
  • عدالت اجتماعی، دفاع از حقوق کرامت انسانی، تامین اجتماعی، درآمد به دور از فقر، فساد و تبعیض (در نظر داشتن شاخص اجتماعی و فرهنگی).
  • ایجاد فضای مناسب برای پژوهش بلند اقتصادی و اجتماعی.

فصل سوم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: اجتماعی

ماده ٢٩: به مقصود ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهایی با سطح توسعه انسانی بالاو هماهنگی رشد شاخص های اموزش ، بهداشت و اشتعال در کشور سند راهبردی “ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی” پس از تصویب هیات وزیران اجرا گردد.

مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-مطالعه اسناد فرادست ایران

فصل چهارم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: نظام اداری و مدیریت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ماده ۵۵: اجرای مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تمرکززدایی و واگذاری وظایف و واحدهای مربوط به بخش غیر دولتی بویژه در بخش آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و امور فرهنگی، اجتماعی با رعایت اصول ٢٩ و ٣٠ قانون اساسی و مقررات مربوط مجاز می باشد.

[1] بر گرفته از متن کامل لایحه برنامه پنجم توسعه کشور (1394_1390)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه