عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

_ فرایند مرزبندی محله ای در شهرداری در گذشته چگونه بوده می باشد؟(سوال اختصاصی مسئولین)

محله درکه: بر اساس مرزبندی اداری با در نظر داشتن محدوده ی مسکونی مردم و مرزبندی از روی نقشه ها و خیابانها و بزرگراه ها ملاک اقدام بوده می باشد یعنی بیشتر به کالبد شهر و نه روح جاری در شهر و هویت و دلبستگی ساکنان توجه شده می باشد.

محله قیطریه:  مانند پاسخ مسئولین محله درکه بر اساس مرزبندی اداری  و از روی نقشه ها و بر اساس محورها و گذرهای اصلی ملاک اقدام بوده می باشد یعنی بیشتر به کالبد شهر توجه شده می باشد.

محله کوهسار: محله و مرزبندی آن جدید می باشد و این محله در گذشته نیز جزء درکه به حساب می آمده می باشد. در کوهسار ویژگیهای محله های قدیمی مانند وجود مسجد، مرکز محله، پاتوق و مرکز خرید وجود ندارد و کاملا محله ای جدید و نوپا می باشد.

_ فرایند مرزبندی محله ای در شهرداری در حال چگونه می باشد؟(سوال اختصاصی مسئولین)

محله درکه:  همان فرآیند گذشته بر اساس مرزبندی اداری و از روی راه ها ادامه دارد. تنها تشکیل کارکردهای تخصصی با حضور شورایاران و مطلعین از سوابق و مراجعه به سوابق مکتوب در ادارات بویژه ثبت اسناد و املاک خیلی مهم می باشد.

محله قیطریه: همان فرآیند گذشته بر اساس مرزبندی اداری و از روی راه ها با توجه بر اساس مصوبات طرح تفصیلی می باشد.

محله کوهسار: امروزه شاخص ها بیشتر اداری و سیاسی شده می باشد. محله جدید می باشد و مرزبندی آن نیز جدید می باشد و این محله در گذشته نیز جزء درکه به حساب می آمده می باشد.

_ متولی مرزبندی شهری کدام سازمان یا نهاد می باشد؟با در نظر داشتن مرزبندی های جدید تأثیر شهرداری چیست؟(سوال اختصاصی مسئولین)

محله درکه: بر اساس سازمانها متفاوت می باشد. در سطح شهرداری بر اساس طرح تفصیلی انجام می گردد. پلیس، آموزش و پرورش، گاز، آب، برق، مخابرات، فاضلاب و فرمانداری مرزبندی های خود رادارند اما مرز محلات را شهرداری مشخص می کند.

محله قیطریه: در سطح شهرداری بر اساس طرح تفصیلی انجام می گردد.

محله کوهسار: توسط شهرداری و شورایاران انجام می گردد. شورایاران این محله تأثیر بسزایی در تصمیم گیری های محله خود دارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه