دانلود پایان نامه-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 تهران

0 Comments

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

  • در طرح جامع تقسیمات کشوری گزارش بخش اول، سال 1379، ذکر گردیده می باشد که از نقطه نظر امنیت ملی منطقه بندی داخلی یک کشور زمانی کارساز می باشد که روان و کارآمد بوده و کمترین تنش و بیشترین مشارکت و همکاری متقابل را در درون منطقه و بین مناطق همجوار به وجودآورد. اگر در تقسیم بندی، تأثیر اقتصاد مدنظر می باشد لازم می باشد که نحوه ارتباط نقاط مختلف درون یک منطقه را مورد توجه قرار داد و اگر همجوشی فرهنگی مورد نظر باشد نحوه افزایش هرچه بیشتر تعامل و مشارکت خرده سیستم های فرهنگی با بهره گیری از ترکیبات متفاوت فضایی مورد بهره گیری قرار خواهد گرفت اما آن چیز که که تاکنون در جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته می باشد اکثرا تقسیم مناطق بر اساس همگنی و تراکم جمعیت در آنها بوده می باشد.[1] هرگاه این واقعیت مورد توجه قرار گیرد که طریقه فعلی تقسیمات کشوری که بر اساس قانون جاری صورت می پذیرد انطباق قابل توجهی با خطوط گسل قومی، مذهبی، نژادی و زبانی دارد و به رقابت شدید نواحی گوناگون برای ارتقاء جایگاه خود در ساختار اداری کشوری در راستای حفظ و گسترش امنیت در وجوه ملی آن پی خواهیم برد (شیرازی و دیگران، 1382: 116).

 

2-6-3  قوانین و اسناد بالادست در سطح منطقه و شهر:

1-2-6-3 گزارش سالیانه شهرداری تهران:

رویکردهای شهرداری تهران طبق اداره کل آموزش و تشکیلات در سال 1386:

مطلب دیگر :
پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 تهران

رویکرد مشارکت گرایی : با فرهنگ سازی و دخالت دادن شهروندان در تصمیم گیری امور شهری مشارکت آنها افزایش می یابد و این مشارکت پذیری در سیستم مدیریت شهری و دخالت و نظارت شهروندان در اداره امور یابد توسعه یابد. شورایاری محور چنین رویکردی می باشد.

رویکرد محله گرایی: با در نظر داشتن اینکه محله واحد بنیادین توسعه  جامعه شهری تلقی شده و توسعه محله ای با تاکید بر بهبود هویت و بهره مندی از ظرفیت های محله ای بر مدار مسجد، مدرسه و خانواده تحقق پذیرد و نیازهای محله ای در الویت قرار گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رویکرد شهروند مداری_ رویکرد عدالت محوری_ رویکرد منطقه گرایی_ رویکرد نهادی و اجتماعی_ رویکرد علمی و جهادی_ رویکرد تحقق شهر الکترونیک (گزارش عملکرد سالیانه تهران، 1387).

[1] (به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مراجعه گردد)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه