دانلود پایان نامه-تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری

0 Comments

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

معضلات تقسیمات محله ای:

با در نظر داشتن اینکه اعمال تقسیمات شهری برای شهرها بدون مطالعه و بکارگیری اصول علمی، مشکلاتی را از جنبه های کالبدی، مدیریتی و اجتماعی به بار خواهد آورد، لذا مطالعه و ارزیابی معیارهای مرزبندی کنونی این تقسیمات نیز از اهمیت فراوانی برخورداراست تا ضمن ارزیابی اندازه کارایی معیارهای قبلی به روش های صحیح تر و مناسب تر برای رسیدن به وضعیت مطلوب پیشنهاد گردد.

از زمانی که شاخصهای سیاسی _ ادرای و شبکه های ارتباطی در مرزبندی محله ها به جای شاخصهای اجتماعی و فرهنگی به کار گرفته گردید، معضلات ظهور پیدا نمود.

با ورود اتومبیل به زندگی شهری (دوره معاصر) ، نظام محله بندی به اندازه زیادی بهم ریخته می باشد. انسجام بسیاری از محلات با احداث خیابان های عریض یا بزرگراه ها از بین رفته می باشد. محلاتی که تا چندی پیش اهالی آن برای انجام فرائض دینی خود در مسجد محله اجتماع می کردند و حتی در خصوص حل معضلات محله ی زندگی خود نیز به بحث و تبادل نظر می پرداختند ، با عبور بزرگراه ها و خیابان ها از محله خود ، ناخواسته از هم تفکیک گردیده و بافت منسجم محله و ارتباطات بین هم محله ای ها از بین رفته می باشد. اساساً با تضعیف مفاهیم محله و هم محله ای ، افراد ساکن در یک محل احساس تعلق چندانی به محله خود ننموده و طبیعتاً احساس مسئولیتی نیز در قبال مسائل محله خود نمی نمایند  (دفتر برنامه ریزی عمران ی وزارت کشور، 1381). در کل ساختار محلات و نظام محله ای با احداث خیابانهای چلیپایی بر هم خورد و در محلات تازه تاسیس شده شهری، واحدهای خدماتی در لبه محله و کنار خیابانهای تازه احداث استقرار یافتند و در نتیجه خدمات به جای درون محله، در حاشیه محله ارائه شدند (حبیبی، 1383: 162).

مطلب دیگر :
پایان نامه ارشد-مطالعه نظام حقوقی، قانونی، مدیریتی و اسناد فرادست ایران

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه